Jana Pokojová: Úvod do překladu poezie
Jana Pokojová: Úvod do překladu poezie
Jana Pokojová: Úvod do překladu poezie
Jana Pokojová: Úvod do překladu poezie
Jana Pokojová: Úvod do překladu poezie
Jana Pokojová: Úvod do překladu poezie
Jana Pokojová: Úvod do překladu poezie

Jana Pokojová: Úvod do překladu poezie

Místo
Šmidingerova knihovna – společenský sál
Vstupné
100–200 Kč
Konání v rámci

„Friedrich Nietzsche měl velkou pravdu, když tvrdil, že v každém člověku se skrývá dítě, a to si chce hrát. Ponořit se do světa fantazie, hrát si se slovy – účastníci pobaví vnitřní dítě, které dřímá v každém z nich.“

Dílna je vhodná pro zájemce alespoň se základní znalostí němčiny.

Účastníci se seznámí se se základy versologie, ukážou si možné postupy při překládání vázaného a volného verše, ukážou si, kolik možností čeština nabízí při převodu jedné a též básně a samozřejmě si vyzkouší přeložit několik německých básnických textů do češtiny. Jako odrazový můstek jim poslouží nespočet českých převodů básní Christiana Morgensterna, ke kterým se pokusí přidat verze další, možná ještě zdařilejší. Ale nejen to, na své si přijdou i čtenáři současné moderní poezie a volného verše.

O lektorce:
Jana Pokojová je tlumočnice, překladatelka a vysokoškolská pedagožka. Pracuje na volné noze jako tlumočnice a překladatelka z němčiny a španělštiny. Současně vyučuje překlad a tlumočení na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jako překladatelka zprostředkovala českému čtenářskému publiku básně Christiana Morgensterna, jehož poezii a její recepci v českém a španělském kulturním prostředí se věnuje i v chystané disertační práci. V současné době pracuje na překladech španělsky píšících autorů, jako je básnířka Isabel Bono či chilský básník a nobelista Pablo Neruda.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko