Jan Dismas Zelenka – Litanie Lauretanae světová premiéra, Missa Sancti Spiritus
Jan Dismas Zelenka – Litanie Lauretanae světová premiéra, Missa Sancti Spiritus
Jan Dismas Zelenka – Litanie Lauretanae světová premiéra, Missa Sancti Spiritus
Jan Dismas Zelenka – Litanie Lauretanae světová premiéra, Missa Sancti Spiritus
Jan Dismas Zelenka – Litanie Lauretanae světová premiéra, Missa Sancti Spiritus
Jan Dismas Zelenka – Litanie Lauretanae světová premiéra, Missa Sancti Spiritus
Lenka Cafourková Ďuricová

Jan Dismas Zelenka – Litanie Lauretanae světová premiéra, Missa Sancti Spiritus

Štítky
Vstupné
200–400 Kč

Slavnostní Zelenkovo zhudební mešního cyklu známého jako Missa Sancti Spiritus (ZWV 4) a světová premiéra nově zrekonstruované kompozice Litaniae Lauretanae (ZWV 149) se uskuteční letos v rámci 16. ročníku Abonentního cyklu Ensemble Inégal 2022.

V rámci koncertu zazní světová premiéra nově zrekonstruované kompozice Litaniae Lauretanae (ZWV 149). Doplnění nedochovaných úseků litanií bylo možné díky skutečnosti, že Zelenka několik částí z tohoto díla z r. 1718, kdy pobýval ve Vídni na studiích u věhlasného Fuxe, použil v pozdějších letech v jiných skladbách.

Rok 1723 bývá nazýván „zlatým rokem“ hudebního života v katolickém kostele při drážďanském dvoře. Zavedení pravidelných provádění zhudebněných mešních cyklů dva roky předtím, které do značné míry ovlivnila hudbymilovná princezna Marie Josefa, budoucí saská kurfiřtka a polská královna, způsobilo v Drážďanech rozkvět jejich kompozice i provedení. V každoroční jezuitské relaci do Říma z roku 1723 se poznamenává, že: královští Virtuosi se předháněli ve vytváření potěchy a ukázkách dovednosti skrze zcela nové a výjimečně elegantní Mše a Nešpory. V roce 1723 mělo premiéru několik nejdůležitějších Zelenkových děl, včetně Lamentationes pro hebdomada sancta (ZWV 54), dvaceti sedmi Responsorií (ZWV 55) a zhudebnění mešního cyklu známého jako Missa Sancti Spiritus (ZWV 4). Tato mše zaujímá mezi dvaceti sedmi zachovanými Zelenkovými díly tohoto žánru jedinečné místo. Je první, která obsahuje party trubek a tympánů a je zkomponována ve slavnostní tónině D-dur, jež se staly charakteristickým znakem jeho slavnostních mešních děl v následující dekádě.

Program: – Jan Dismas Zelenka (1679-1745): Litaniae Lauretanae (ZWV 149) Missa Sancti Spiritus (ZWV 4)

Vystupující umělci

Adam Viktora
Ensemble Inégal
Gabriela Eibenová
Tobias Hunger
Jonathan Mayenschein

Německo

Florian Götz

Německo

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko