Jakub Špaňhel

Jakub Špaňhel se narodil v roce 1976. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Jiřího Davida a Milana Knížáka. Pověst mimořádného talentu, která doprovázela Jakuba Špaňhela už za jeho studií na pražské akademii, byla záhy po absolutoriu potvrzena několika samostatnými výstavami – GHMP, NG v Praze, Galerie Klatovy, účastí na většině významných přehlídek malby jeho generace – Perfecte Tense, Berlín – Praha, Mánes; stálá expozice Wannieck Gallery atd., či zastoupením ve veřejných sbírkách.

Jeho dosavadní tvorba by se dala rozdělit zhruba do dvou výrazně oddělených poloh. Obrazy první skupiny jsou založeny na zobrazení konkrétního motivu v jeho typickém gestickém stylu. Vedle proslulého cyklu chrámových interiérů, s nímž diplomoval, sem patří i série aktů, květin, krajin, portrétů či benzinových stanic a budov centrálních bank jednotlivých zemí. Druhá skupina má minimalisticko-seriální ráz, spočívající v mechanickém opakování jednoduchých prvků za pomocí malířského válečku, např. „květináčů“, koz, křížků, půllitrů či plachetnic.

Info o Jakub Špaňhel

Jakub Špaňhel se narodil v roce 1976. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Jiřího Davida a Milana Knížáka. Pověst mimořádného talentu, která doprovázela Jakuba Špaňhela už za jeho studií na pražské akademii, byla záhy po absolutoriu potvrzena několika samostatnými výstavami – GHMP, NG v Praze, Galerie Klatovy, účastí na většině významných přehlídek malby jeho generace – Perfecte Tense, Berlín – Praha, Mánes; stálá expozice Wannieck Gallery atd., či zastoupením ve veřejných sbírkách.

Jeho dosavadní tvorba by se dala rozdělit zhruba do dvou výrazně oddělených poloh. Obrazy první skupiny jsou založeny na zobrazení konkrétního motivu v jeho typickém gestickém stylu. Vedle proslulého cyklu chrámových interiérů, s nímž diplomoval, sem patří i série aktů, květin, krajin, portrétů či benzinových stanic a budov centrálních bank jednotlivých zemí. Druhá skupina má minimalisticko-seriální ráz, spočívající v mechanickém opakování jednoduchých prvků za pomocí malířského válečku, např. „květináčů“, koz, křížků, půllitrů či plachetnic.

Žánry: Současné umění, Malba

Aktuální

Nevíme o žádných aktuálních akcích.

Galerie

Podobní umělci

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko