Hřbitov Drahovice

Ústřední hřbitov v Karlových Varech se nachází na východním okraji města v městské části Drahovice. Je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky. Nejstarší hřbitov ve městě býval u kostela svaté Máří Magdalény. Po epidemii byl roku 1784 při josefínských reformách přeložen ke kostelu svatého Ondřeje, který stál za Ostrovskou branou na konci Ostrovské uličky na severovýchodním okraji města.

Adresa
Hřbitovní, Karlovy Vary

Aktuální akce

Popis místa

Ústřední hřbitov v Karlových Varech se nachází na východním okraji města v městské části Drahovice. Je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky. Nejstarší hřbitov ve městě býval u kostela svaté Máří Magdalény. Po epidemii byl roku 1784 při josefínských reformách přeložen ke kostelu svatého Ondřeje, který stál za Ostrovskou branou na konci Ostrovské uličky na severovýchodním okraji města.

Podobná místa

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko