Hostivařský lesopark

Známý Hostivařský lesopark, který tvoří společně s Hostivařskou přehradou důležitou oblast pro rekreaci a oddech obyvatel širokého okolí, je součástí přírodního parku Hostivař – Záběhlice.

Lesopark i přehrada jsou přitom velmi snadno dostupné městskou hromadnou dopravou, a proto je využívají prakticky všichni obyvatelé Prahy. Území lesoparku navíc obklopuje hustá sídlištní zástavba. Největší problémy parku způsobuje právě vysoká návštěvnost a blízkost sídlišť. Na lesopark tak působí silný civilizační tlak, a to jak na přímé zástavby lesních pozemků či ochranného pásma, tak v podobě stále rostoucího vandalismu, který směřuje nejen na rekreační vybavení lesů, jako jsou koše, lavičky a herní prvky, ale také na mladé porosty a kultury.

Samostatnou kapitolu tvoří osobní zájmy jednotlivých soukromých vlastníků lesa, kteří se snaží o vyčlenění pozemku z lesoparku, o změnu využití pozemku z hlediska územního plánu nebo o dosažení vyšší výkupní ceny.

Aktuální akce

Popis místa

Známý Hostivařský lesopark, který tvoří společně s Hostivařskou přehradou důležitou oblast pro rekreaci a oddech obyvatel širokého okolí, je součástí přírodního parku Hostivař – Záběhlice.

Lesopark i přehrada jsou přitom velmi snadno dostupné městskou hromadnou dopravou, a proto je využívají prakticky všichni obyvatelé Prahy. Území lesoparku navíc obklopuje hustá sídlištní zástavba. Největší problémy parku způsobuje právě vysoká návštěvnost a blízkost sídlišť. Na lesopark tak působí silný civilizační tlak, a to jak na přímé zástavby lesních pozemků či ochranného pásma, tak v podobě stále rostoucího vandalismu, který směřuje nejen na rekreační vybavení lesů, jako jsou koše, lavičky a herní prvky, ale také na mladé porosty a kultury.

Samostatnou kapitolu tvoří osobní zájmy jednotlivých soukromých vlastníků lesa, kteří se snaží o vyčlenění pozemku z lesoparku, o změnu využití pozemku z hlediska územního plánu nebo o dosažení vyšší výkupní ceny.

Galerie

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko