Stálá výstava

Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci

Vstupenky na místě
Adresa Karlova 189/2, Praha 1
Štítky Historie
Vstupné 20–60 Kč
Web akce www.ghmp.cz…
Web místa www.ghmp.cz…

Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem snoubícím v sobě prvky vrcholného baroka a pozdějších rokokových a druhorokokových úprav.

Barokní objekt nacházející se na jednom z nejexponovanějších míst staré Prahy u Karlova mostu byl postaven na základech románské a gotické zástavby a renesanční budovy. Mezi jeho majiteli najdeme řadu zajímavých osobností od hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika, popraveného za účast při pražském stavovském povstání, přes jezuitský řád, saského kurfiřta, krutého hraběte Bredu až k Pavlu Jindřichovi knížeti z Mansfeldu-Fondi. Kníže nechal v letech 1736–1737 původní palác, navržený zřejmě Giovannim Battistou Alliprandim, přestavět Františkem Ignácem Preé do vrcholně barokní podoby. Definitivní novorokokovou tvář interiérům stavby pak v šedesátých letech devatenáctého století vtiskla rodina Auerspergů, která pak kolem roku 1900 přestavěla velkou část paláce na luxusní činžovní dům.

Nejkrásnějším a zřejmě nejlépe dochovaným prostorem paláce je taneční sál, jehož definitivní výzdoba byla patrně dokončena v letech 1736–1737. Autory nástropní fresky s námětem shromáždění olympských bohů jsou freskař Pietro Scotti a kvadraturista Giovanni Battista Zeist. Palác je spojen s významnými šlechtickými rody, ale také s kulturními a historickými událostmi, mezi jinými s posledním zasedáním královské rady „zimního krále“ Fridricha Falckého po bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Po druhé světové válce byl palác využíván Československou akademií věd. V současnosti objekt spravuje Galerie hlavního města Prahy, která chystá jeho důstojnou obnovu a zapojí ho do svých aktivit. Prohlídková trasa, která zpřístupňuje návštěvníkům reprezentační prostory piana nobile, seznamuje návštěvníka s historií a architektonickými kvalitami paláce a nabízí jedinečný zážitek z prostor naplněných stopami minulosti a komplikovaného vztahu moderní společnosti k historickému dědictví. Prohlídka byla vybudována na několika základních principech, jimž dominuje snaha přitáhnout pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Jako hlavní nástroj zprostředkování významu a hodnoty paláce jsme proto využili specifickou atmosféru paláce, který je v některých částech dochován v autentickém stavu a jinde je poznamenán celou řadou stavebních úprav i stop jeho užívání v minulosti. Proto jsme omezili zásahy pouze na bezpečnost návštěvníka, akcentovali jsme zejména dochované původní prvky a vybavení a soustředili se na podání co největšího množství informací o objektu a jeho historii. Základem podoby prohlídkové trasy je idea jakéhosi „kontrolního dne“ – návštěvy objektu za účelem poznání jeho podoby v mezistavu, v čase jeho proměny. Návštěvník se seznámí s nejcharakterističtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně-historických a restaurátorských průzkumů, ale také s jeho vlastnickou historií a společenským a kulturním životem paláce v minulosti a se záměry Galerie hlavního města Prahy. Základním cílem vybudování prohlídkové trasy a zpřístupnění Colloredo-Mansfeldského paláce veřejnosti před plánovanou rekonstrukcí je zejména snaha jednoznačně deklarovat, že Galerie hlavního města Prahy je správcem objektu a počítá s jeho využitím pro své kulturní a výstavní aktivity. Nejbližším úkolem je také uvést objekt do povědomí širší veřejnosti, získat podporu pro budoucí rekonstrukci objektu a jeho dlouhodobé užívání pro kulturní účely. V praktické rovině to rovněž znamená ověřit provozní možnosti objektu a získat základní informace o chování a potřebách jeho návštěvníků, ale také podniknout první kroky k identifikaci a budování specifických cílových skupin.

Vstupné je se vstupenkou do Colloredo-Mansfeldského paláce zdarma.

Proběhlé akce

Praha 1, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác 14. 12. 2019 14:00 Lektorská prohlídka historických interiérů Colloredo-Mansfeldského paláce
Praha 1, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác 2. 11. 2019 14:00 Lektorská prohlídka historických interiérů Colloredo-Mansfeldského paláce
Praha 1, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác 19. 5. 2019 15:00 Ornamenty a dekory
Praha 1, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác 18. 4. 2019 15:00 Ornamenty a dekory
Praha 1, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác 23. 3. 2019 14:00 Lektorská prohlídka historických interiérů Colloredo-Mansfeldského paláce
Praha 1, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác 21. 10. 2018 15:00 Alegorie ve freskovém malířství III.
Praha 1, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác 19. 10. 2018 10:00 Proměny výzdoby Colloredo-Mansfeldského paláce I. a II.
Praha 1, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác 17. 10. 2018 10:00 Proměny výzdoby Colloredo-Mansfeldského paláce I. a II.
Praha 1, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác 14. 10. 2018 15:00 Alegorie ve freskovém malířství II.
Praha 1, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác 13. 10. 2018 14:00 Komentovaná prohlídka historických interiérů Colloredo-Mansfeldského paláce
Praha 1, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác 12. 10. 2018 15:00 Alegorie ve freskovém malířství I.
Praha 1, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác 30. 6. 2018 15:00 Komentovaná prohlídka historických interiérů Colloredo-Mansfeldského paláce

Mapa

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Další akce v tomto místě

Workshopy v Colloredo-Mansfeldském paláci Praha 1, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác 12. 10.  – 23. 11. 2020 Workshopy v Colloredo-Mansfeldském paláci

© 2020 GoOut


Chci poukaz na kulturu

Předplať si kulturu

Poukazy GoOut uplatníš na jakoukoliv akci v budoucnu.

Chci poukaz na kulturu