Handa Gote Research & Development

Umělecká skupina Handa Gote Research & Development pracuje od roku 2005 na pomezí divadla, současného tance, vizuálního umění, hudby, performance a konceptuálního umění.

Skupina vychází z postdramatického a postspektakulárního divadla, zajímá se o nelineární způsoby vyprávění a aplikování zkušeností soudobé hudby a visuálního umění v divadle. Ve všech svých pracích využívají kreativním způsobem technologie a tak to jak staré, tak ty nejmodernější. Ve většině svých projektů pracují s mediální archeologií a v pracích blížících se dokumentárnímu divadlu se intenzivně zabývají tzv. malými dějinami.

Handa Gote Research & Development se kromě divadla angažují i v hudbě – aktivně prostřednictvím postkrautrockové skupiny B4 a dalších elektronických projektů členů divadla pracujících s mediální archeologií a recyklací – organizačně pak prostřednictvím projektu Wakushoppu, který již od roku 2010 vytváří platformu pro současnou českou scénu improvizované hudby. Ve své tvorbě je skupina ovlivněna především prací a tezemi Johna Cage, s čím souvisí i inspirace východní filosofií, zejména pak japonskými estetickými kategoriemi Wabi-sabi a Mono no aware.

Aktuální

Info o Handa Gote Research & Development

Umělecká skupina Handa Gote Research & Development pracuje od roku 2005 na pomezí divadla, současného tance, vizuálního umění, hudby, performance a konceptuálního umění.

Skupina vychází z postdramatického a postspektakulárního divadla, zajímá se o nelineární způsoby vyprávění a aplikování zkušeností soudobé hudby a visuálního umění v divadle. Ve všech svých pracích využívají kreativním způsobem technologie a tak to jak staré, tak ty nejmodernější. Ve většině svých projektů pracují s mediální archeologií a v pracích blížících se dokumentárnímu divadlu se intenzivně zabývají tzv. malými dějinami.

Handa Gote Research & Development se kromě divadla angažují i v hudbě – aktivně prostřednictvím postkrautrockové skupiny B4 a dalších elektronických projektů členů divadla pracujících s mediální archeologií a recyklací – organizačně pak prostřednictvím projektu Wakushoppu, který již od roku 2010 vytváří platformu pro současnou českou scénu improvizované hudby. Ve své tvorbě je skupina ovlivněna především prací a tezemi Johna Cage, s čím souvisí i inspirace východní filosofií, zejména pak japonskými estetickými kategoriemi Wabi-sabi a Mono no aware.

Žánry: Tanec, Alternativní

Galerie

Podobní umělci

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko