Gotická tabuľová maľba a plastika: Reinštalácia zbierkovej expozície
Gotická tabuľová maľba a plastika: Reinštalácia zbierkovej expozície
Gotická tabuľová maľba a plastika: Reinštalácia zbierkovej expozície
Gotická tabuľová maľba a plastika: Reinštalácia zbierkovej expozície
Gotická tabuľová maľba a plastika: Reinštalácia zbierkovej expozície
Gotická tabuľová maľba a plastika: Reinštalácia zbierkovej expozície
Gotická tabuľová maľba a plastika: Reinštalácia zbierkovej expozície
Stálá

Gotická tabuľová maľba a plastika: Reinštalácia zbierkovej expozície

Vstupné
6–12 €
Web místa
Kurátor
Mgr. Dominika Zbončáková

Komorná expozícia Gotickej tabuľovej maľby a plastiky predstavuje stredoveké sakrálne umenie v strednej Európe. Maľby a plastiky, ktoré pochádzajú z obdobia od konca 13. až po prvú tretinu 16. storočia, zároveň reprezentujú najstaršie umelecké artefakty v správe Galérie mesta Bratislavy.

Obrazy a sochy sú svojim pôvodom rôznorodé. Výnimkou nie je ani úplne najstarší zbierkový predmet Galérie mesta Bratislavy, Vajnorská madona. Drevorezba z prelomu 13. a 14. storočia bola vytvorená z na Slovensku málo využívaného dubového dreva. Na základe použitého materiálu a výtvarného prevedenia príbuzného s dielami z oblasti Regensburgu sa možno domnievať, že socha mohla vzniknúť v niektorej z dielní vo východnom Bavorsku. Svoje terajšie pomenovanie dostala až pred zakúpením do Mestského múzea podľa miesta jej nálezu – kostola vo Vajnoroch, v roku 1941. Lyricky ladené vyobrazenia svätej Alžbety Durínskej a svätej Márie Magdalény vznikli pravdepodobne vo Viedni niekedy po roku 1440.

Práve vo Viedni sa nachádza množstvo analogických diel, či možných kompozičných východísk k obidvom výjavom. Neukončený vrchný dekor oboch tabúľ naznačuje, že boli v minulosti z neznámeho dôvodu upravené, resp. zmenšené. Svätá Alžbeta Durínska, známa predovšetkým svojimi skutkami milosrdnosti, sa podľa jednej z legiend mala narodiť na Bratislavskom hrade. Vďaka tejto legende by mohol byť oltárny panel svojím námetom spojený s Bratislavou. Podobne ako väčšina predmetov v expozícii, aj tieto dve maľby boli súčasťou oltára, ktorý sa dodnes nezachoval vo svojej celistvej podobe. Jediný autorsky datovaný obraz v expozícii Gotickej tabuľovej maľby a plastiky je oltárne krídlo z roku 1517, ktoré zachytáva zvestovanie Panne Márii. V tomto diele vidieť harmonické spojenie inak kontrastných gotických výrazových prostriedkov a prvkov renesancie. Do popredia vystupuje pulpit na čítanie, zdobený gotickými plamienkami, vytvárajúci kontrast renesančnému kazetovému stropu, ktorý sa v úbežníku zbieha do pozadia.

Reinštalácia pôvodnej expozície dnes predstavuje šestnásť najzaujímavejších gotických prác zo zbierky Galérie mesta Bratislavy. Všetky vystavené predmety získala galéria zo zbierok Múzea mesta Bratislavy a väčšinu z nich predstavila už v roku 1973 v expozícii umiestnenej v kostole klarisiek.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko