GAMPA – Galerie města Pardubic

Galerie je v procesu stěhování, momentálně pro veřejnost uzavřena, slavnostně se otevírá 29. září 2023 v areálu Automatických mlýnů.

Výstavní program GAMPY se zaměřuje na prezentování tvorby současných osobností českého výtvarného umění v kontextu světových uměleckých souvislostí. GAMPA se programově orientuje na autorské instalace v širokém spektru uměleckých oborů s důrazem na site specific projekty, audioinstalace, experimentální tvorbu a nová média. Nedílnou součástí aktivit galerie jsou edukativní programy, které soudobou tvorbu a aktuální umělecko-společenská témata pomáhají zprostředkovávat široké veřejnosti. Cílem je představovat umění nikoli jako pouhou dekoraci, nýbrž jako možného hybatele pozitivních změn v soudobé společnosti.

Galerie vznikla v r. 2012 z iniciativy kulturní veřejnosti města, aby obohatila veřejný prostor o výstavní instituci typu Kunsthalle. První desetiletí své existence obývala GAMPA prostor zrekonstruované barokní sýpky na Příhrádku, v těsné blízkosti pardubického zámku v historickém centru města.

Rokem 2023 se novým sídlem Galerie města Pardubic stává areál Automatických mlýnů, kde na půdorysu bývalého skladu balené mouky vyrostla stavba architekta Jana Šépky.

Aktuální výstavy v galerii

Popis místa

Galerie je v procesu stěhování, momentálně pro veřejnost uzavřena, slavnostně se otevírá 29. září 2023 v areálu Automatických mlýnů.

Výstavní program GAMPY se zaměřuje na prezentování tvorby současných osobností českého výtvarného umění v kontextu světových uměleckých souvislostí. GAMPA se programově orientuje na autorské instalace v širokém spektru uměleckých oborů s důrazem na site specific projekty, audioinstalace, experimentální tvorbu a nová média. Nedílnou součástí aktivit galerie jsou edukativní programy, které soudobou tvorbu a aktuální umělecko-společenská témata pomáhají zprostředkovávat široké veřejnosti. Cílem je představovat umění nikoli jako pouhou dekoraci, nýbrž jako možného hybatele pozitivních změn v soudobé společnosti.

Galerie vznikla v r. 2012 z iniciativy kulturní veřejnosti města, aby obohatila veřejný prostor o výstavní instituci typu Kunsthalle. První desetiletí své existence obývala GAMPA prostor zrekonstruované barokní sýpky na Příhrádku, v těsné blízkosti pardubického zámku v historickém centru města.

Rokem 2023 se novým sídlem Galerie města Pardubic stává areál Automatických mlýnů, kde na půdorysu bývalého skladu balené mouky vyrostla stavba architekta Jana Šépky.

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko