Page Five

Page Five

Adresa Veverkova 5, Praha 1
Webové stránka www.pagefive.cz

Page Five je mladé knihkupectví a vydavatelství specializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik.

V Page Five jsou posedlí papírem, knihami a různými formami vizuální kultury. Nejde jim o to, striktně se vymezit vůči vybraným proudům, ale o možnost nabídnout širokou škálu publikací a materiálů od výtvarného umění a teorii, přes design, architekturu, až po fotografii či poezii. Cílem knihkupectví je skrze vydavatelskou činnost podpořit tvorbu mladých autorů a kulturních aktérů a tím se přímo podílet na propagaci místního kulturního prostředí v Čechách a zahraničí.

Převážná většina tamní produkce bude vycházet v anglickém jazyce nebo v česko-anglických mutacích a její distribuce je plánována jak v Čechách, tak zahraničí. Spolupráce se zahraničními partnery – vydavatelstvími a knihkupectvími – je chápána jako prostředek propagace tvorby mladých českých autorů a výtvarníků v mezinárodním měřítku. Současně však jako příležitost nabídnout lokálnímu prostředí řadu zahraničních publikací, periodik a materiálů, které nejsou v Čechách běžně k dostání.

Kromě vydavatelské práce Page Five fascinuje materializace tištěného slova a obrazu. Nedílnou součástí aktivit vydavatelství je výstavní činnost, konkrétně výstavní projekty autorů, skupin, či témat, které vycházeji z obsahu knih vydaných Page Five.

Aktuální výstavy v galerii

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Fotografie

Podobná místa

DOX Centrum současného umění
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstská radnice
Ateliér Josefa Sudka
Galerie 1. patro
Galerie Josefa Sudka
Galerie Diamant – S.V.U. Mánes
Galerie Václava Špály
Langhans Centrum Člověka v tísni
Novoměstská radnice
Leica Gallery Prague
Galerie 35M2

© 2017 GoOut