Galerie 35M2

Galerie 35M2 je prostorem pro nezávislou a experimentální uměleckou aktivitu. Od roku 2006, kdy galerie vznikla, jí vedou umělci Petra Steinerová a Michal Pěchouček. Kurátorský tým doplnili v roce 2015 Tereza Zachová a František Fekete. Galerie 35m2 se věnuje zejména současným mladým výtvarným umělcům, kterým realizuje jejich autorské výstavy, nezřídka jejich úplně první. V jejím programu mají pravidelně své místo i generačně zralejší a zkušenější osobnosti včetně zahraničních autorů. Kurátorský tým galerie dává ve výběru umělců velký důraz na originalitu jejich rukopisu a výtvarného uvažování, stejně jako na dlouhodobější dialog, který s autory před realizací výstavy vede. Výběr jednotlivých tvůrců je podřízen snaze o co nejotevřenější pohled na současný svět umění.

Aktuální výstavy v galerii

Popis místa

Galerie 35M2 je prostorem pro nezávislou a experimentální uměleckou aktivitu. Od roku 2006, kdy galerie vznikla, jí vedou umělci Petra Steinerová a Michal Pěchouček. Kurátorský tým doplnili v roce 2015 Tereza Zachová a František Fekete. Galerie 35m2 se věnuje zejména současným mladým výtvarným umělcům, kterým realizuje jejich autorské výstavy, nezřídka jejich úplně první. V jejím programu mají pravidelně své místo i generačně zralejší a zkušenější osobnosti včetně zahraničních autorů. Kurátorský tým galerie dává ve výběru umělců velký důraz na originalitu jejich rukopisu a výtvarného uvažování, stejně jako na dlouhodobější dialog, který s autory před realizací výstavy vede. Výběr jednotlivých tvůrců je podřízen snaze o co nejotevřenější pohled na současný svět umění.

Galerie

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko