FUK – Festival umění a kreativity ve vzdělávání 2022
FUK – Festival umění a kreativity ve vzdělávání 2022
FUK – Festival umění a kreativity ve vzdělávání 2022
FUK – Festival umění a kreativity ve vzdělávání 2022
FUK – Festival umění a kreativity ve vzdělávání 2022
FUK – Festival umění a kreativity ve vzdělávání 2022
FUK – Festival umění a kreativity ve vzdělávání 2022

FUK – Festival umění a kreativity ve vzdělávání 2022

Místo
Praha – různá místa
Adresa
Konání v rámci

Festival zaměřený na současný stav vzdělávání.

Proč nedokáže vzdělávací systém reagovat na měnící se potřeby společnosti? Proč je tak náročné ho inovovat a v čem může inspirovat umění?

Cílem festivalu je představit široký potenciál kreativního učení. Pedagogům, rodičům, dětem a dalším ukazuje cesty a inspiraci –⁠ co a jak (se) učit v této dynamické době. Právě vzdělávání uměním je jednou z efektivních cest, jak se na výzvy současného a budoucího světa připravit.

Kreativní vzdělávání učí prostřednictvím umění a uměleckého myšlení. Jde o mezioborový přístup, který vytváří podmínky pro zapojení po stránce kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické. Zapojení umění do procesu učení vytváří bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti.

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko