Fotograf Gallery

Fotograf Gallery vznikla pod názvem Fotograf studio na sklonku roku 2009, aby soustavně podporovala činnost na poli umělecké fotografie a reflektovala její přesahy v současném výtvarném umění. Galerie se zaměřuje na roli fotografie v post-mediální situaci současného umění, které chápe fotografii především jako způsob pohlížení a uchopování skutečnosti. Tento výstavní prostor v čele s kurátorem představuje program většinou samostatných výstav českých autorů mladší a střední generace. Součástí galerie je také čítárna uzpůsobená ke studiu fotografických publikací a setkávání s umělci.

Fotograf Gallery je každoročně místem konání Fotograf Festivalu a jeho činnost se prolíná s tématy časopisu Fotograf.

Aktuální výstavy v galerii

Popis místa

Fotograf Gallery vznikla pod názvem Fotograf studio na sklonku roku 2009, aby soustavně podporovala činnost na poli umělecké fotografie a reflektovala její přesahy v současném výtvarném umění. Galerie se zaměřuje na roli fotografie v post-mediální situaci současného umění, které chápe fotografii především jako způsob pohlížení a uchopování skutečnosti. Tento výstavní prostor v čele s kurátorem představuje program většinou samostatných výstav českých autorů mladší a střední generace. Součástí galerie je také čítárna uzpůsobená ke studiu fotografických publikací a setkávání s umělci.

Fotograf Gallery je každoročně místem konání Fotograf Festivalu a jeho činnost se prolíná s tématy časopisu Fotograf.

Galerie

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko