Festival m3 / Umění v prostoru 2022

Zdarma
Místo ČR – různá místa – vlaková nádraží
Vstupné Zdarma
Kurátor Iva Mladičová, Dagmar Šubrtová

Šestý ročník uměleckého „Festivalu m3 / Umění v prostoru“ s podnázvem „Meziprostory“.

Letos bude všechno trochu jinak. Platí, že cílem festivalu je umisťování umění do veřejného prostoru i to, že ročník připravila nová kurátorská dvojice. Jednotlivá díla však letos nebudou koncentrována kolem jedné lokality, ale rozložena na několika vlakových nádražích. Základní rámec konceptu letošního ročníku Festivalu m3 / Umění v prostoru definují nádražní budovy, železniční tratě a jejich okolí.

Osobitá poetika tohoto prostředí vytváří ideální zázemí pro širokou škálu významových rovin – sociální, politicko-estetickou, architektonickou, historickou, urbanistickou, ekologickou. Zajímavá území v okolí slepých vlakových tratí ukazují, jak si pomalu příroda bere svůj prostor zpět. Specifická poezie prostředí nádraží i jízdy vlakem s sebou nesou zažívání „jiného“ prostoru a času, specifických zvuků. Lineární povaha železnic prostupujících městem, chvílemi zneviditelněných tunelovým projezdem, přirozeně propojuje centrum a periferii. Poskytuje možnost ocitnout se mezi prostory a mezi časy, mezi meziprostory.

Prostřednictvím děl jsou otevírána konkrétní zásadní témata: průzkum bezprostředně sousedících vágních terénů a možnosti jejich urbanistické integrace, charakter vztahu města a investorů při využití svobodných zón tzv. městské divočiny, poezie možnosti ocitnout se mezi prostory a mezi časy – „mezi meziprostory“, reflexe vjemů vizuálních a zvukových, problematika modernizace nádražních budov či jejich smysluplná konverze nebo například otázka ekonomičnosti železniční dopravy a možnosti jejího velkorysejšího zakomponování do struktury MHD. Umělecké intervence do různorodých prostorů železnic, nádraží a jejich okolí se tak pokouší poukázat na invenční kultivaci veřejného prostoru, rozmělňovat společenské a lokální stereotypy a iniciovat podnětné veřejné debaty na řadu naznačených témat.

Kurátorky Iva Mladičová a Dagmar Šubrtová oslovily 13 umělců, kteří vytvořili deset rozmanitých uměleckých intervencí.

Umělci: Petr Stibral, Erika Velická, Pavel Hošek, Petr Cusack, Eliáš Dolejší, Lloyd Dunn, Vladimír Turner, Matěj Al-Ali, Michaela Thelenová, Epos 257, Jan Albert Šturma, Martin Netočný

Festival m3 / Umění v prostoru organizuje Studio Bubec ve spolupráci s GHMP a za podpory Umění pro město.

Další akce v tomto místě

Darewin Tour 2022 Česká republika, ČR – různá místa Darewin Tour 2022
ZUŠ Open Česká republika, ČR – různá místa ZUŠ Open
Agátin hravý festival 2022 Česká republika, ČR – různá místa Agátin hravý festival 2022
Festival arabské kultury 2022 Česká republika, ČR – různá místa Festival arabské kultury 2022

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko