Fakulta sociálních studií OU

Fakulta sociálních studií OU

Adresa Českobratrská 16, Moravská Ostrava a Přívoz
Webová stránka fss.osu.cz
Mateřská instituce Ostravská univerzita

Aktuální akce

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě (FSS OU) byla založena 1. dubna roku 2008. Konají se zde různé konference, diskuze, přednášky a další akce.

Cílem Fakulty sociálních studií je šířit a vytvářet vědění, tedy vzdělávat a zkoumat, v sociálně vědních a zdravotně sociálních oborech. Jedná se o sociálně vědní obory, které se zabývají uplatněním teorie a výzkumu ke zlepšení kvality života lidí a rozvíjení plného potenciálu každého jednotlivce, skupin a společenství. Rolí fakulty je také aktivně sledovat a komentovat společenské dění v oblastech jejího zájmu. Činnost fakulty je založena na hodnotách a etických principech, které souvisí s její orientací na sociální obory. Těmito hodnotami jsou lidská důstojnost a respekt k lidským právům, sociální spravedlnost, soudržnost a solidarita, odbornost a profesní integrita.

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Podobná místa

Ostravská univerzita
Fakulta umění OU
Klub Art
OKO
Knihovna Petra Bezruče
Landek Park Ostrava
Centrum Pant
Knihovna Krásné Pole
Knihovna Gurťjevova
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Společenský dům Vratimov
Knihovna Podroužkova

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko