Eroica
Eroica
Eroica
Eroica
Eroica
Eroica
Eroica

Eroica

Místo
Štítky
Vstupné
Zdarma
Kurátor
Zuzana Štefková, Lenka Kukurová

Oblast Podkrušnohoří je po dobu dvou staletí intenzivně poznamenávána hlubinnou i povrchovou těžbou hnědého uhlí. Tato nerostná surovina je její chloubou, spásou i prokletím. Intenzivní devastace kdysi jímavě krásných scenérií ji dovedla v 80. letech 20. století do stavu ekologické katastrofy evropských rozměrů. V tomto kraji, na dohled od těžebních jam a vybydlených vesnic určených na odstřel, jsem vyrůstala. Linie postupujícího dolu se měla ke katastru naší obce podle tehdejších plánů přiblížit v daleké budoucnosti, někdy kolem roku 2020…

Doba průmyslová, periody prosperity následované obdobími úpadku, vystřídala po tisíciletí budované sepjetí místních obyvatel s úchvatnou krajinou. Zdejší lázně Teplice, v 18. a 19. století světově proslulé, si oblíbili členové královských, císařských i carských rodů stejně jako romantičtí umělci. Do Českého středohoří a Krušných hor se opakovaně vracel i Ludwig van Beethoven.

Stojím na východní výspě bývalé těžební jámy u teplárny, která vytápí město tím, že spaluje uhlí z celého revíru. Vztahuji ruce k obloze v gestu dirigenta, který by chtěl rozehrát jednu z nejslavnějších Beethovenových skladeb. Hudba „Eroicy” mi pulzuje ve spáncích, aniž bych měla na uších sluchátka. Přes to, jak jsme této krajině ublížili, je jejím duchem tento region stále protknutý. V rytmu hudby se místo tónů na krajinu snáší „meteoritický roj“ obilek pšenice a žita, aby krajinu poté, co ji opustí archaické těžební technologie, znovu zúrodnil.

Vystavující: Zdena Kolečková

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko