Eroica
Eroica
Eroica
Eroica
Eroica
Eroica
Eroica

Eroica

Místo
Adresa
Nábřeží kapitána Jaroše, Praha
Štítky
Vstupné
Zdarma
Kurátor
Zuzana Štefková, Lenka Kukurová

Oblast Podkrušnohoří je po dobu dvou staletí intenzivně poznamenávána hlubinnou i povrchovou těžbou hnědého uhlí. Tato nerostná surovina je její chloubou, spásou i prokletím. Intenzivní devastace kdysi jímavě krásných scenérií ji dovedla v 80. letech 20. století do stavu ekologické katastrofy evropských rozměrů. V tomto kraji, na dohled od těžebních jam a vybydlených vesnic určených na odstřel, jsem vyrůstala. Linie postupujícího dolu se měla ke katastru naší obce podle tehdejších plánů přiblížit v daleké budoucnosti, někdy kolem roku 2020…

Doba průmyslová, periody prosperity následované obdobími úpadku, vystřídala po tisíciletí budované sepjetí místních obyvatel s úchvatnou krajinou. Zdejší lázně Teplice, v 18. a 19. století světově proslulé, si oblíbili členové královských, císařských i carských rodů stejně jako romantičtí umělci. Do Českého středohoří a Krušných hor se opakovaně vracel i Ludwig van Beethoven.

Stojím na východní výspě bývalé těžební jámy u teplárny, která vytápí město tím, že spaluje uhlí z celého revíru. Vztahuji ruce k obloze v gestu dirigenta, který by chtěl rozehrát jednu z nejslavnějších Beethovenových skladeb. Hudba „Eroicy” mi pulzuje ve spáncích, aniž bych měla na uších sluchátka. Přes to, jak jsme této krajině ublížili, je jejím duchem tento region stále protknutý. V rytmu hudby se místo tónů na krajinu snáší „meteoritický roj“ obilek pšenice a žita, aby krajinu poté, co ji opustí archaické těžební technologie, znovu zúrodnil.

Vystavující: Zdena Kolečková

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko