EnsembleSpectrum

Komorný súbor EnsembleSpectrum tvoria z väčšej časti študenti slovenských, ale i zahraničných umeleckých vysokých škôl. Sú muzikanti zapálení pre súčasnú vážnu hudbu a tvoria OZ Ensemble Spectrum, ktoré vzniklo v roku 2012 na pôde Vysokej školy múzických umení ako reakcia na vákuum vnímania súčasného umenia. Ich hlavným poslaním je intenzívne zveľaďovanie kultúrneho dedičstva najmä v oblasti hudby v širšom zmysle. Slovenskej hudobnej scéne často krát premiérovo prinášajú diela mladých autorov, samozrejme nie len zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Takýto prínos považujú to za veľmi dôležitý, nakoľko sa snažia tieto diela vsádzať do vzájomného internacionálneho dialógu vážnej hudby 20. a 21. storočia.

Info o EnsembleSpectrum

Komorný súbor EnsembleSpectrum tvoria z väčšej časti študenti slovenských, ale i zahraničných umeleckých vysokých škôl. Sú muzikanti zapálení pre súčasnú vážnu hudbu a tvoria OZ Ensemble Spectrum, ktoré vzniklo v roku 2012 na pôde Vysokej školy múzických umení ako reakcia na vákuum vnímania súčasného umenia. Ich hlavným poslaním je intenzívne zveľaďovanie kultúrneho dedičstva najmä v oblasti hudby v širšom zmysle. Slovenskej hudobnej scéne často krát premiérovo prinášajú diela mladých autorov, samozrejme nie len zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Takýto prínos považujú to za veľmi dôležitý, nakoľko sa snažia tieto diela vsádzať do vzájomného internacionálneho dialógu vážnej hudby 20. a 21. storočia.

Aktuální akce

Nevíme o žádných aktuálních akcích.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko