Holektiv: Study


Adresa Koperníkova 56, Plzeň
Štítky Tanec
Vstupné 110–150 Kč
Režie Andrea Vykysalá, Karolína Křížková, Eva Stará
Premiéra 2016
Konání v rámci Move in Station

Hrají: Andrea Vykysalá, Karolína Křížková, Eva Stará

„Kdo není schopen mít podíl studu a spravedlnosti, má být usmrcen jako nákaza obce.“ - Platón

Hartl a Hartlová definují emoci studu jako reakci na provinění či porušení normy nebo pravidla. Zimbardo a Hendersonová podávají výčet symptomů, kterými se stydlivé reakce projevují na fyziologické úrovni: zrychlený srdeční tep, sucho v ústech, pocení kůže. Stud má širší psychologickou bázi, v užším pojetí lze rozlišit stud sexuální, morální a sociální. Pro zážitek studu je podstatná konfrontace osobního nedostatku či neúspěchu se sociálním okolím; stud je spojen s vědomím veřejné ztráty kompetence, důvěry, ztrapněním se apod. Soukromý stud je vždy jen stud morální, stud za sebe sama.

Mapa

Další akce v tomto místě

© 2018 GoOut