Divadlo jako cesta k sobě – Hana Kotálová
Divadlo jako cesta k sobě – Hana Kotálová
Divadlo jako cesta k sobě – Hana Kotálová
Divadlo jako cesta k sobě – Hana Kotálová
Divadlo jako cesta k sobě – Hana Kotálová
Divadlo jako cesta k sobě – Hana Kotálová
Divadlo jako cesta k sobě – Hana Kotálová

Divadlo jako cesta k sobě – Hana Kotálová

Místo
Šmidingerova knihovna – Společenský sál
Štítky
Vstupné
100–200 Kč

Jaký opravdu jsi a jak působíš na ostatní? Co říká Tvé tělo, když slova mlčí? Chceš hledat, zkoušet a propojovat?

 Prožitkově-vzdělávací seminář je určen všem, kteří chtějí a mají zájem o sebepoznání, divadlo a divadelní práci, komunikaci verbální i neverbální, psychologii a chtějí se dozvědět něco o dramaterapii: Technikami divadelní práce poznáme na semináři více sami sebe a dozvíme se, co to znamená kouzelné slovo dramaterapie a jak použít divadlo jako lék.

Mgr. Hana Kotálová – dramaterapeutka a arteterapeutka "Krásu neverbálních technik a léčivý hřejivý pocit sounáležitosti ve skupině jsem poprvé poznala v roce 1997 pod vedením PaedDr. Pavla Štursy, který tehdy pod Střediskem výchovné péče Spirála vytvořil sérii setkání ve skupině pro mladé lidi s tím, že tito pak povedou svou vlastní skupinu a budou v setkávání nějakým způsobem pokračovat. Což se podařilo a skupina, kterou Pavel tehdy založil, pak existovala až do roku 1999, setkávání často probíhala v přírodě, což mělo velmi silný náboj. Možnost poznávat cestou prožitku mě připadala jako veliké obohacení mého života, něco, co mi chybělo. Proto jsem studovala od roku 1999 na Pražské psychoterapeutické fakultě (3leté víkendové studium). Tehdy jsem absolvovala také některé kratší, většinou víkendové, semináře věnované arteterapii a Fokusingu. Dramaterapii s arte přesahem se věnuji od roku 2013 díky Beatě Albrich a Viktorovi Dočkalovi a jejich dlouhodobému výcviku, jehož individuální část probíhala v Nizozemí. V současnosti se věnuji individuální praxi s klienty a skupinovým seminářům"

Vhodné od 15 let.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko