Display

V Dittrichově 9 sídlí v současné době Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, které je platformou aktivní v širším poli současného umění. Zajímá ho, jak umělecký a jemu blízký výzkum může přispět k pochopení složitostí světa, jednání aktérů v něm a jejich vzájemných interakcí. Samo sebe vidí jako výzkumníky a organizátory, a jeho přáním je hledat možnosti dalších alternativ společenského soužití a možností spolupráce. Tváří v tvář globálním procesům a nečekaným společenským posunům, které viditelně nebo skrytě mění podmínky lidských životů na zemi a jejich vzájemné vztahy, považuje za nutné začít hledat nové formy aktivit a komunikace.

Až do dubna 2018 byl prostor známý jako Tranzitdisplay. Po jedenácti letech spolupráce tranzit.cz a display, sdružení pro kolektivní praxi, však společný projekt ukončil svou činnost a tranzit a display pokračují v aktivitách odděleně. Prostor tranzitdisplay (Dittrichova 9, Praha 2) přešel pod hlavičku Display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi.

Galerie Display byla založena v roce 2001 jako jedna z prvních nezávislých galerií a přinášela na pražskou kulturní scénu zájem o mezinárodní umělecké dění a jeho společenské přesahy. Sdružení tranzit.cz vzniklo v roce 2002 s cílem vytvořit institucionální uspořádání, jehož prostřednictvím by současná kultura mohla kriticky nahrazovat stereotypní vzorec identit, estetik, ekonomických forem a historií. V roce 2007 se obě sdružení spojila, aby vytvořila nový typ instituce, tranzitdisplay. Ten byl orientovaný na společenské a politické přesahy umělecké praxe. tranzitdisplay po dobu své existence organizoval desítky samostatných výstav výrazných mezinárodních umělců a experimentálních kurátorských projektů. Součástí programu byl také doprovodný program, v rámci kterého se uskutečnily stovky přednášek, diskuzí a sympózií.

Aktuální výstavy v galerii

Popis místa

V Dittrichově 9 sídlí v současné době Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, které je platformou aktivní v širším poli současného umění. Zajímá ho, jak umělecký a jemu blízký výzkum může přispět k pochopení složitostí světa, jednání aktérů v něm a jejich vzájemných interakcí. Samo sebe vidí jako výzkumníky a organizátory, a jeho přáním je hledat možnosti dalších alternativ společenského soužití a možností spolupráce. Tváří v tvář globálním procesům a nečekaným společenským posunům, které viditelně nebo skrytě mění podmínky lidských životů na zemi a jejich vzájemné vztahy, považuje za nutné začít hledat nové formy aktivit a komunikace.

Až do dubna 2018 byl prostor známý jako Tranzitdisplay. Po jedenácti letech spolupráce tranzit.cz a display, sdružení pro kolektivní praxi, však společný projekt ukončil svou činnost a tranzit a display pokračují v aktivitách odděleně. Prostor tranzitdisplay (Dittrichova 9, Praha 2) přešel pod hlavičku Display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi.

Galerie Display byla založena v roce 2001 jako jedna z prvních nezávislých galerií a přinášela na pražskou kulturní scénu zájem o mezinárodní umělecké dění a jeho společenské přesahy. Sdružení tranzit.cz vzniklo v roce 2002 s cílem vytvořit institucionální uspořádání, jehož prostřednictvím by současná kultura mohla kriticky nahrazovat stereotypní vzorec identit, estetik, ekonomických forem a historií. V roce 2007 se obě sdružení spojila, aby vytvořila nový typ instituce, tranzitdisplay. Ten byl orientovaný na společenské a politické přesahy umělecké praxe. tranzitdisplay po dobu své existence organizoval desítky samostatných výstav výrazných mezinárodních umělců a experimentálních kurátorských projektů. Součástí programu byl také doprovodný program, v rámci kterého se uskutečnily stovky přednášek, diskuzí a sympózií.

Galerie

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko