Dílna Art-Perform (pro děti a teenagery 12–16 let)
Dílna Art-Perform (pro děti a teenagery 12–16 let)
Dílna Art-Perform (pro děti a teenagery 12–16 let)
Dílna Art-Perform (pro děti a teenagery 12–16 let)
Dílna Art-Perform (pro děti a teenagery 12–16 let)
Dílna Art-Perform (pro děti a teenagery 12–16 let)
Dílna Art-Perform (pro děti a teenagery 12–16 let)

Dílna Art-Perform (pro děti a teenagery 12–16 let)

Dílna současného umění v Galerii Rudolfinum. První lekce ve středu 8. února od 15:00 je pro všechny nové zájemce zdarma.

Zápis na Dílnu Art-Perform je možný také v průběhu kurzu za sníženou cenu. V případě zájmu se obracejte na Natálii Rajnišovou na adrese rajnisova@rudolfinum.org.

Tvorba, kreativita, experiment a hra, performance a současné umění. Všechny tyto pojmy budou účastníci od února do června rozvíjet v nové Dílně Art-Perform, kterou připravil Artpark Galerie Rudolfinum pro děti či teenagery ve věku 12–16 let, které zajímá současné umění, chtěli by se kreativně rozvíjet a hledají svůj vlastní způsob uměleckého projevu či vyjádření? Mohou si vyzkoušet, co je baví a co je pro ně přirozené, a během Dílny tento směr kontinuálně prohlubovat.

Co znamená současné umění? Co může přinést? Jak být jeho součástí a jak ho lze uměleckým i performativním přístupem obohatit? I to patří mezi otázky, na které budou účastníci Dílny společně s lektory hledat kreativním způsobem odpověď.

Cyklus Dílen se skládá z pěti tematických bloků (zaměřených na objekt, pohyb, kostým a masku, zvuk a prostředí), které se věnují různým aspektům tvorby a různým formám umění. Jednotlivé bloky na sebe navazují a postupně otevírají další a další způsoby (sebe)vyjádření. Účastníci dílny urazí společnou cestu, po jejímž absolvování budou znát všestranné nástroje, jak se tvořivě vztahovat ke světu kolem sebe. V polovině března vstoupí do Dílny nový, obohacující prvek: otevření mezinárodní výstavy Shifted Realities v Galerii Rudolfinum. Setkáváním s díly výrazných osobností světového i českého umění v neorenesančních prostorách galerie i pomocí podnětů z našeho bezprostředního okolí budeme rozvíjet kritické myšlení a způsoby vnímání současného umění, ale také možnosti vlastního (uměleckého) projevu.

Dílna Art-Perform nabízí skrze aktivity a cvičení širokou škálu prostředků a přístupů, kterými se člověk může ve výtvarném a performativním umění vyjadřovat. Pomocí experimentů budou účastníci uvolňovat kreativitu a zvyšovat citlivost ve sbírání podnětů. Díky vzájemné návaznosti jednotlivých bloků se účastníkům postupně utváří plnohodnotná paleta zkušeností.

Praktické informace:

  • Komu je Dílna Art-Performa určena? Dětem a teenagerům od 12 do 16 let.
  • Jaké je vstupné? 3000 Kč / pololetí (20 lekcí).
  • Cena nezahrnuje první lekci 8. 2., která je pro všechny nové účastníky zdarma.
  • Kdy se Dílna koná? Každou středu od 15:00 do 16:30 v termínu 8. 2. – 21. 6. 2023.
  • Na obsah jednotlivých lekcí se lze podívat zde.
  • V případě zájmu o pozdější zápis či v případě jakýchkoli dotazů se lze obrátit na Natálii Rajnišovou na adrese rajnisova@rudolfinum.org.

Proběhlé akce

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko