Dialogy: Ákos Moravánszky
Dialogy: Ákos Moravánszky
Dialogy: Ákos Moravánszky
Dialogy: Ákos Moravánszky
Dialogy: Ákos Moravánszky
Dialogy: Ákos Moravánszky
Dialogy: Ákos Moravánszky

Dialogy: Ákos Moravánszky

V první podzimní přednášce spolku Kruh vystoupí uznávaný maďarský architekt, teoretik a historik architektury Ákos Moravánszky, který v Kruhu naposledy přednášel před sedmi lety v rámci česko-švýcarské inspirace. Ve své přednášce se zaměří na trvalé a dočasné změny v architektuře.

Ákos Moravánszky je maďarský architekt, historik architektury a titulární profesor teorie architektury na ETH v Curychu. Absolvoval studium architektury na Technické univerzitě v Budapešti a dějiny umění a památkovou péči na Technické univerzitě ve Vídni. Zajímá se o historii architektury východní a střední Evropy 19. a 20. století. Věnuje se výzkumné a publikační činnosti. Mimo jiné byl šéfredaktorem časopisu Maďarské unie architektů Magyar Épitömüvészet, vědeckým pracovníkem na Zentralinstitut für Kunstgeschichte v Mnichově, hostujícím profesorem na Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts). Publikoval ve švýcarském architektonickém časopisu Werk, Bauen + Wohnen a působí v redakční radě časopisu tec21.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko