Dialogy: Ákos Moravánszky + Andrea Deplazes
Dialogy: Ákos Moravánszky + Andrea Deplazes
Dialogy: Ákos Moravánszky + Andrea Deplazes
Dialogy: Ákos Moravánszky + Andrea Deplazes
Dialogy: Ákos Moravánszky + Andrea Deplazes
Dialogy: Ákos Moravánszky + Andrea Deplazes
Dialogy: Ákos Moravánszky + Andrea Deplazes

Dialogy: Ákos Moravánszky + Andrea Deplazes

English friendly

Na listopadové přednášce spolku Kruh s názvem Toky myšlenek, toky hmot vystoupí maďarský historik architektury a pedagog Ákos Moravánszky spolu s významným švýcarským architektem a teoretikem Andreem Deplazesem, spoluzakladatelem studia Bearth & Deplazes Architekten.

Ákos Moravánszky je maďarský architekt, historik architektury a titulární profesor teorie architektury na ETH v Curychu. Absolvoval studium architektury na Technické univerzitě v Budapešti a dějiny umění a památkovou péči na Technické univerzitě ve Vídni. Zajímá se o historii architektury východní a střední Evropy 19. a 20. století. Věnuje se výzkumné a publikační činnosti. Mimo jiné byl šéfredaktorem časopisu Maďarské unie architektů Magyar Épitömüvészet, vědeckým pracovníkem na Zentralinstitut für Kunstgeschichte v Mnichově, hostujícím profesorem na Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts). Publikoval ve švýcarském architektonickém časopisu Werk, Bauen + Wohnen a působí v redakční radě časopisu tec21.

Andrea Deplazes – oceňovaný architekt, profesor architektury a konstrukce na ETH Curych, je mj. autorem uznávané „bible“ architektů o konstruování staveb (Architektur konstruieren. Vom Rohmaterial zum Bauwerk. Ein Handbuch). V roce 1988 získal titul na prestižní univerzitě ETH v Curychu a v témže roce založil společně s Valentinem Bearthem vlastní architektonický ateliér Bearth & Deplazes. Architektura je pro Deplazese prolínáním plánu a praxe, má být podle něj oproštěná od dogmat a individuálního rukopisu, chápe ji jako sled možností a výzev. Se svými studenty navrhl ve švýcarských Alpách chatu Monte Rosa – unikátní centrum technologických inovací i úkryt pro horolezce v jednom. Stavba přezdívaná „horský křišťál“ se nachází ve výšce 2883 metrů. Není přístupná autem ani lanovkou, spatří ji tedy jen ti nejoddanější fanoušci současné architektury. Deplazes je známý svými netradičními návrhy domů z různých materiálů, od dřevěných konstrukcí po betonové novostavby. V Kruhu vystoupil v roce 2014 spolu s kolegou ​​Joseph Schwartz.

Přednáška proběhne v anglickém jazyce s českým tlumočením.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko