Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu

Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu v Bratislave (v súčasnosti Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu) vznikol v roku 1953. Jeho zakladateľom bol skladateľ a dirigent Ondrej Francisci, po ňom prevzali umelecké vedenie zboru Marián Vach (1978 – 1985) a neskôr Janka Rychlá (1985 – 2003). Od roku 2004 vedie zbor Adrian Kokoš, hlasovým pedagógom je Zuzana Vaseková.

Zbor od svojho založenia nahral najmä pre Slovenský rozhlas veľký počet piesní, cyklov pre rozhlasové vysielanie, niekoľko CD a vychoval množstvo popredných umelcov. Zúčastnil sa na rôznych medzinárodných súťažiach a festivaloch.

Zbor účinkuje na významných kultúrnych podujatiach, podieľa sa na uvádzaní a nahrávaní premiér diel súčasných slovenských skladateľov. Pravidelne spolupracuje so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, ako aj s ďalšími orchestrami, súbormi, dirigentmi a interpretmi. Od roku 2011 je súčasťou zboru aj Dievčenský spevácky zbor, ktorý participuje na mnohých hudobných projektoch.

Info o Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu

Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu v Bratislave (v súčasnosti Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu) vznikol v roku 1953. Jeho zakladateľom bol skladateľ a dirigent Ondrej Francisci, po ňom prevzali umelecké vedenie zboru Marián Vach (1978 – 1985) a neskôr Janka Rychlá (1985 – 2003). Od roku 2004 vedie zbor Adrian Kokoš, hlasovým pedagógom je Zuzana Vaseková.

Zbor od svojho založenia nahral najmä pre Slovenský rozhlas veľký počet piesní, cyklov pre rozhlasové vysielanie, niekoľko CD a vychoval množstvo popredných umelcov. Zúčastnil sa na rôznych medzinárodných súťažiach a festivaloch.

Zbor účinkuje na významných kultúrnych podujatiach, podieľa sa na uvádzaní a nahrávaní premiér diel súčasných slovenských skladateľov. Pravidelne spolupracuje so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, ako aj s ďalšími orchestrami, súbormi, dirigentmi a interpretmi. Od roku 2011 je súčasťou zboru aj Dievčenský spevácky zbor, ktorý participuje na mnohých hudobných projektoch.

Žánry: Klasická

Aktuální koncerty

Nevíme o žádných aktuálních akcích.

Galerie

Podobní umělci

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko