Den architektury: Radnice Prahy 7
Den architektury: Radnice Prahy 7
Den architektury: Radnice Prahy 7
Den architektury: Radnice Prahy 7
Den architektury: Radnice Prahy 7
Den architektury: Radnice Prahy 7
Den architektury: Radnice Prahy 7

Den architektury: Radnice Prahy 7

Budova podle návrhu ateliéru Bod architekti, která byla nově uvedena do provozu v roce 2020 s jedním z autorů rekonstrukce. Dům vychází z kontextu Holešovic, jak svým tvaroslovím, tak materiály. Původní objekt byl očištěn na samotný skelet, tedy na nosnou konstrukci, a opatřen fasádou z červených cihel. Interiéry působí minimalisticky a transparentně. Kromě kanceláří se zde nachází zastupitelský sál či konferenční místnosti. Na střeše je přístupná terasa a radniční sál pro konání kulturních akcí. Na nejvyšším bodě fasády se nachází hodiny od holešovického výrobce. Návrh vzešel z otevřené architektonické soutěže. Komentovaná prohlídka bude s autory návrhu.

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko