Den architektury: Muzejní vily a zahrady
Den architektury: Muzejní vily a zahrady
Den architektury: Muzejní vily a zahrady
Den architektury: Muzejní vily a zahrady
Den architektury: Muzejní vily a zahrady
Den architektury: Muzejní vily a zahrady
Den architektury: Muzejní vily a zahrady

Den architektury: Muzejní vily a zahrady

Komentovaná prohlídka interiérů běžně nepřístupných vil a paláců na hradebním okruhu a cesta po muzejních zahradách s historiky Davidem Váhalou a Denisou Hradilovou. Muzejní zahrady, Janottova vila, Grauerova vila, Hötzendorfův dům a palác Razumovských, dříve reprezentativní sídla šlechticů a podnikatelů na hradebním okruhu od roku 1946 sloužila Slezskému ústavu, nyní Slezskému zemskému muzeu. Běžně nepřístupné vily a paláce za sebou skrývají další vrstvu tajemství. Cesta po muzejních zahradách, oprašování soch a nahlédnutí do tajemných interiérů provází pracovníci Slezského zemského muzea.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko