Den architektury: Modrý slon
Den architektury: Modrý slon
Den architektury: Modrý slon
Den architektury: Modrý slon
Den architektury: Modrý slon
Den architektury: Modrý slon
Den architektury: Modrý slon

Den architektury: Modrý slon

Objekt sídlištních jeslí ze 70. let 20. století našel nové využití jako výukové centrum jazykové školy a sídlo nakladatelství. S architektem rekonstrukce, Janem Zelinkou z Atelieru 38. Tři k sobě se přimykající hmoty vytváří vstupní atrium. Stávající objem nově doplnily kryté terasy a ochozy, které zajišťují příjemné klima v interiéru a zároveň tvoří rozhraní mezi učebnami a zahradou. Sídlo jazykové školy Helen Doron a sídlo nakladatelství Modrý slon.

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko