Den architektury: Hrušovany u Brna – Adolf Loos
Den architektury: Hrušovany u Brna – Adolf Loos
Den architektury: Hrušovany u Brna – Adolf Loos
Den architektury: Hrušovany u Brna – Adolf Loos
Den architektury: Hrušovany u Brna – Adolf Loos
Den architektury: Hrušovany u Brna – Adolf Loos
Den architektury: Hrušovany u Brna – Adolf Loos

Den architektury: Hrušovany u Brna – Adolf Loos

Komentovaná prohlídka s místostarostou obce Dušanem Knoflíčkem po nádražní restauraci, tovární budově a zejména po vile ředitele cukerní rafinerie, postavené podle návrhu Adolfa Loose. Tato raně modernistická vila, prakticky jediná prokazatelně autorská kompaktní stavba slavného architekta, realizovaná na Moravě v letech 1913–1914, je snad vůbec prvním projevem avantgardní architektury v českých zemích. V rámci vývoje moderní architektury na českém území zaujímá zcela výjimečné postavení. Součástí bude i hlavní tovární budova bývalé cukerní rafinerie a budova nádražní restaurace, u kterých nelze Loosovo autorství vyloučit. Poslední zastávkou, spojenou s občerstvením, může být prohlídka novostavby Společensko-kulturního centra Sokec, která získala 2. místo ve 20. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2021.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko