Den architektury: Historická výstavní budova a Müllerův dům
Den architektury: Historická výstavní budova a Müllerův dům
Den architektury: Historická výstavní budova a Müllerův dům
Den architektury: Historická výstavní budova a Müllerův dům
Den architektury: Historická výstavní budova a Müllerův dům
Den architektury: Historická výstavní budova a Müllerův dům
Den architektury: Historická výstavní budova a Müllerův dům

Den architektury: Historická výstavní budova a Müllerův dům

Dvě budovy Slezského zemského muzea, každá úplně jiná– komentovaná prohlídka s historikem a vedoucím areálu muzejních budov Michalem Valečkem a architektem Tomášem Bindrem, spoluautorem rekonstrukce Müllerova domu. Jedna honosná a reprezentativní, postavená záhy po založení muzea architekty a sochaři z Vídně, druhá skromnější, sloužící původně jako dům pro správce opavského zámku s číslem popisným 1. Dnes jsou vzájemně propojené, obě jsou součástí jednoho celku.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko