Den architektury: Dům Autoklubu ČR
Den architektury: Dům Autoklubu ČR
Den architektury: Dům Autoklubu ČR
Den architektury: Dům Autoklubu ČR
Den architektury: Dům Autoklubu ČR
Den architektury: Dům Autoklubu ČR
Den architektury: Dům Autoklubu ČR

Den architektury: Dům Autoklubu ČR

Budovu přestavěnou ve 20. letech architektem Pavlem Janákem do puristické podoby pro klubový dům Autoklubu republiky Československé představí Bohumil Pácl. Jedná se o nejstarší organizaci sdružující motoristy v České republice. Jako budoucí stánek spolku motoristů byl v roce 1925 zakoupen dvoupatrový klasicistní dům v Lützowově, nyní Opletalově ulici. Architekt Pavel Janák budovu přestavěl ve slohu moderního klasicismu mezi lety 1926–1929. Tato stavba svým vnitřním uspořádáním přesně splňovala tehdejší nároky na budovu určenou pro klubový život a stala se centrem motoristického života v republice. Historie Autoklubu, který se významně podílel na rozvoji motorismu v Československu, sahá do roku 1904. Jeho patronem byl T. G. Masaryk, znak Autoklubu zdobil chladič prezidentova automobilu. V době protektorátu byla činnost klubu utlumena, po krátkém poválečném období byl spolek po roce 1948 úplně zrušen. Svoji činnost obnovil v prosinci 1989. Dnes je Autoklub České republiky hrdým nositelem národní autority v oblasti motorsportu a rozvíjí také řadu projektů v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko