Demokracie v 21. století: Výzvy pro otevřenou společnost
Demokracie v 21. století: Výzvy pro otevřenou společnost
Demokracie v 21. století: Výzvy pro otevřenou společnost
Demokracie v 21. století: Výzvy pro otevřenou společnost
Demokracie v 21. století: Výzvy pro otevřenou společnost
Demokracie v 21. století: Výzvy pro otevřenou společnost
Demokracie v 21. století: Výzvy pro otevřenou společnost

Demokracie v 21. století: Výzvy pro otevřenou společnost

Mezinárodní symposium Demokracie v 21. století je prostorem pro dialog mezi zahraničními i českými experty, zástupci nevládních organizací, politiky i širokou veřejností. Přední osobnosti světové vědy se opět sejdou v Praze, aby diskutovaly o aktuálních výzvách pro demokracii a otevřenou společnost. Letos se zaměří především na tématiku dezinformací a svobody projevu, využití umělé inteligence či problematiku voleb.

Pátý ročník mezinárodního symposia se uskuteční v pátek 15. září 2023 v Praze. Přednášky předních světových odborníků jsou simultánně tlumočeny do češtiny. Návštěvníci si je mohou přijít poslechnout do Rytířského sálu Velkopřevorského paláce na Malé straně a zapojit se do diskuze o výzvách současné demokracie.

Přednášející:

  • Stein Ringen (University of Oxford) – Volby, nominace a peníze – Stein Ringen je norský politolog a odborník na roli státu, správu věcí veřejných a demokracii. Je emeritním profesorem sociologie na Oxfordské univerzitě a zároveň působí jako hostující profesor politické ekonomie na King's College London. Stein Ringen je autorem řady odborných knih a publikací na témata od skandinávského sociálního státu, přes ústavní záležitosti v Británii a USA až po diktaturu v Číně. Jeho texty se v minulosti objevily ve Financial Times, Washington Post, Los Angeles Times, South China Morning Post a dalších předních denících. V minulosti rovněž působil jako poradce při OSN.
  • Nadine Strossenová (New York Law School) – Obrana svobody pro dezinformační a další nebezpečné projevy – Nadine Strossenová je přední odbornicí na problematiku svobody projevu. Působí jako profesorka práva na New York Law School a je členkou Rady pro zahraniční vztahy (Council on Foriegn Relations). Nadine Strossenová byla také dlouholetou, a ve své době nejmladší, prezidentkou Amerického svazu pro občanské svobody (ACLU). Je rovněž zakládající členkou hnutí Feminists for Free Expression.
  • Miroslav Bárta (Univerzita Karlova) – Dialog 21: Kam kráčíš, civilizace? – Miroslav Bárta je český egyptolog a archeolog. Od roku 2011 vede výzkumy archeologické lokality Abúsír (Egypt). V letech 2013–2019 byl ředitelem Českého egyptologického ústavu. Je také členem Americké akademie umění a věd. V roce 2019 získal prestižní vědecké ocenění Česká hlava.
  • Eli Noam (Colombia Business School) – Umělá inteligence jako nástroj pro posílení postavení občanů – Eli M. Noam je profesorem ekonomie na Columbia Business School a vede katedru Paula Garretta pro veřejnou politiku a odpovědnost v podnikání. Je ředitelem Columbia Institute for Tele-Information (CITI). Zabývá se ekonomikou, řízením a politikou médií a digitálního světa, v poslední době se věnuje globálnímu vlastnictví médií a „Cloud-TV“ nové generace. Napsal více než 400 článků a je autorem, editorem a spolueditorem více než 30 knih.
  • Karel Janeček (Institut H21) – Dialog 21: Kam kráčíš, civilizace? – Dr. Karel Janeček je zakladatelem Institutu H21 a autorem inovativního volebního systému D21. Doktorát ve finanční matematice získal na Univerzitě Carnegieho-Mellonových. Je zakladatelem společnosti RSJ, která je největším tvůrcem trhu na derivátových burzách. Momentálně se věnuje podpoře demokracie a aktivitám proti korupci.
  • Peter Levine (Tufts University) – Lidé nejsou body ve vesmíru: Názory a diskuse jako myšlenkové sítě – Peter Levine je profesorem na Jonathan Tisch College of Civic Life na Tufts University. Vystudoval morální a politickou filozofii a většinu své kariéry se věnoval aplikovanému empirickému výzkumu a organizování odborných aktivit souvisejících s občanským životem ve Spojených státech, včetně soustavné práce v oblasti občanského vzdělávání, volebního práva, veřejného projednávání a sociálních hnutí. Je autorem osmi knih, z nichž nejnovější je We Are the Ones We Have Been Waiting For a What Should We Do? A Theory of Civic Life.
  • Sacha Altay (University of Zürich) – Nový pohled na problém dezinformací – Sacha Altay je experimentální psycholog zabývající se dezinformacemi, mylným vnímáním, sociálními médii a důvěrou. V současné době působí na univerzitě v Curychu a je držitelem doktorátu z kognitivních věd na École Normale Supérieure v Paříži. Domnívá se, že mnohé obavy spojené s dezinformacemi připomínají morální paniku z účinků nových technologií a předpokládané důvěřivosti (jiných) lidí.
  • Radek Chlup (Univerzita Karlova) – Úskalí boje proti dezinformacím ve věku autenticity – Radek Chlup je religionista, který přednáší na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Zajímá ho symbolické myšlení a jednání, a to jak v tradičním náboženském kontextu, tak v dnešní sekulární společnosti, pro niž jsou příběhy a symboly důležitější, než si mnohdy lidé připouští. Myticko-symbolické vrstvy současné kultury a politiky zkoumá mj. na svém blogu. Na něm ukazuje fungování dnešních příběhů, ale také jejich meze. Jeho cílem je kultivovat schopnost uznávat příběhy druhých a hledat cesty k vzájemnému dorozumění. V poslední době využívá svoji expertízu pro zkoumání problému dezinformací ve věku autenticity.

Vstupné zahrnuje celodenní catering včetně oběda a simultánní tlumočení do češtiny.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko