Čestmír Suška: Věci venku

Vstupenky
Adresa Tělovýchovná 748, Praha 5
Web místa www.bubec.cz
Kurátor Daniela Kramerová

Proč a jakým způsobem připomínat sochařovu tvorbu ve Studiu Bubec, které je obklopeno a do jisté míry i zaplněno jeho díly? Klíč, který byl při výstavě použit, souvisí s dlouhodobým směřováním Studia Bubec – sílícím v posledních letech v souvislosti s pořádáním Festivalu m3 / Umění v prostoru. Soustředí se na autorovu tvorbu exteriérovou, díla prezentovaná na veřejných prostranstvích, v několika případech v soukromých zahradách.

Výstava ve Studiu Bubec ukazuje ve fotografické shrnutí autorových nejvýznamnějších realizací. V instalaci na pracovních stolech je představen výběr z autorových modelů a studií. V neposlední řadě účastníci mají ojedinělou příležitost nahlédnout do autorových skicáků a seznámit se s řadou nerealizovaných projektů, které rozšíří jejich představu o obsáhlosti a bohatosti autorova díla. Pro hlubší zájemce je určena publikace o Suškově exteriérové tvorbě vydávaná souběžně s výstavou.

Výstava je otevřená každý den od 10:00 do 17:00.

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko