Český spolek pro komorní hudbu

Klasická Česko
S Český spolek pro komorní hudbu

Proběhlé akce

Silvestr v Rudolfinu Praha 1, Rudolfinum Silvestr v Rudolfinu
Kühnův dětský sbor Praha 1 – Malá Strana, Lichtenštejnský palác Kühnův dětský sbor
Markéta Cukrová Praha 1, Rudolfinum Markéta Cukrová
Pražákovo kvarteto Praha 1, Rudolfinum Pražákovo kvarteto
Belcea Quartet a Miroslav Sekera Praha 1, Rudolfinum Belcea Quartet a Miroslav Sekera
SOČR & Petr Popelka Praha 1, Rudolfinum SOČR & Petr Popelka

Info o umělci Český spolek pro komorní hudbu

Český spolek pro komorní hudbu je jednou z nejstarších a nejrenomovanějších hudebních institucí v České republice. Vznikl na podporu koncertní činnosti mladého Českého kvarteta a jeho zahajovací koncert se uskutečnil v Rudolfinu 10. října 1894. V kulturním životě Prahy i celé republiky zaujímá tato instituce nepřehlédnutelné místo. Na komorních večerech ve Dvořákově a Sukově síni Rudolfina i v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce se vždy schází citlivé, vnímavé a poučené publikum.Postavení Spolku se navíc organizačně a ekonomicky zajištěno usnesením ministerstva kultury České republiky z roku 1994, kdy se ČSKH stal integrální součástí České filharmonie a zároveň si ponechal svůj historický název i dramaturgickou svébytnost.

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko