Česká psychedelická společnost

Česká psychedelická společnost (CZEPS) vznikla za účelem vytvoření prostoru k otevřené diskuzi o psychedelických látkách, jejich přínosech a rizicích. Chce zprostředkovávat přístup k novým poznatkům a podporovat výzkum v této oblasti. Její aktivitou se chce odkázat na ČR jako na jedno z center psychedelického výzkumu z 60. let minulého století.

Cíle:

  • Destigmatizace psychedelik – poskytování informací o psychedelických látkách, vytvoření prostoru pro diskuzi podporovatelů, ale i odpůrců těchto látek
  • Sdružení odborníků zabývajících se psychedeliky mezioborová odborná diskuze o psychedelických látkách (ve výzkumu i terapii) – podpora psychedelického výzkumu.
  • Redukce rizik a negativních důsledků pojících se se zneužíváním psychedelických látek a současnou represivní drogovou politikou.
  • Příprava podkladů pro změnu legislativy ohledně kontrolovaného výzkumného a terapeutického využití psychedelik v ČR

Aktuální akce

Info o Česká psychedelická společnost

Česká psychedelická společnost (CZEPS) vznikla za účelem vytvoření prostoru k otevřené diskuzi o psychedelických látkách, jejich přínosech a rizicích. Chce zprostředkovávat přístup k novým poznatkům a podporovat výzkum v této oblasti. Její aktivitou se chce odkázat na ČR jako na jedno z center psychedelického výzkumu z 60. let minulého století.

Cíle:

  • Destigmatizace psychedelik – poskytování informací o psychedelických látkách, vytvoření prostoru pro diskuzi podporovatelů, ale i odpůrců těchto látek
  • Sdružení odborníků zabývajících se psychedeliky mezioborová odborná diskuze o psychedelických látkách (ve výzkumu i terapii) – podpora psychedelického výzkumu.
  • Redukce rizik a negativních důsledků pojících se se zneužíváním psychedelických látek a současnou represivní drogovou politikou.
  • Příprava podkladů pro změnu legislativy ohledně kontrolovaného výzkumného a terapeutického využití psychedelik v ČR
© 2024 GoOut, s.r.o., Česko