Capricornus: Continuation

Vyprodáno
Adresa Velkopřevorské náměstí 485/4, Praha 1 – Malá Strana
Štítky Klasická
Vstupné 200–400 Kč

Soubor Ensemble Inégal se tradičně věnuje uvádění skladeb raně barokního skladatele původem z Čech – Samuela Capricorna (1628–1664). Zazní díla duchovní i světská, jako je například sbírka „Continuation der neuen wohl angestimmte Taffel-Lustmusic“, volně přeloženo jako „Pokračování nové, dobře naladěné hudby k tabuli“. Akce se koná 29. listopadu v Rytířském sálu Velkopřevorského paláce v rámci 13. ročníku „Abonentního cyklu Ensemble Inégal 2019“.

Rodák z českých Žerčic u Mladé Boleslavi Samuel Capricornus (1628–1664) byl v době raného baroka skladatelem evropského formátu: kromě originality jeho hudební řeči toto tvrzení podporuje fakt, že jeho tvorba byla známá již za jeho života, ale i po smrti v celé Evropě. Světové hudební encyklopedie pokládají Samuela Capricorna za jednu z nejvýznamnějších hudebních osobností ve vývoji německé duchovní hudby mezi Schützem a Bachem. Jeho neobvykle rozsáhlé dílo čítající přes 400 opusů si záhy získalo značný respekt jeho nejvlivnějších současníků. Giacomo Carissimi uváděl Capricornova díla v Římě a pro Heinricha Schütze byla jeho tvorba „opera virtuosa“. Samuel Capricornus, vlastním jménem Samuel Friedrich Bockshorn, se narodil v rodině pastora augsburského vyznání. Po vpádu švédských vojsk, kdy byly Žerčice roku 1639 vypáleny, opustila Capricornova rodina zemi. Capricornus studoval teologii a filozofii na různých místech v Uhrách a ve Slezsku a po kratším pobytu ve Štrasburku odjel do Vídně, aby poznal umění císařských hudebníků Valentiniho a Bertaliho. Jako mladý učitel se po krátkém působení ve würtenberském Reuttlingenu usadil v Bratislavě. Roku 1651 získal jmenování Director Musicae a řídil hudební produkce v nejvýznamnějším z bratislavských evangelických chrámů. Sám Capricornus i jeho hudba si dobře rozuměli s evangelickou i katolickou stranou Evropy. V Bratislavě uváděl nejskvělejší evropskou hudbu své doby, nejen díla protestantských mistrů Michaela Praetoria, Heinricha Schütze a Heinricha Scheina, ale i skladby katolického jihu od Giovanni Gabrieliho, Claudia Monteverdiho, Alessandra Grandiho, Giacoma Carissimiho a Giovanni Antonia Rigattiho. Roku 1657 obdržel Capricornus jmenování knížecím kapelníkem würtenberského dvora ve Stuttgartu a nadobro opustil Bratislavu, kde jeho hudba žila až do 18. století. Bratislavští mu v děkovném dopise napsali, že v něm měli hudebníka „s tak jedinečnou pílí, že bychom jej rádi měli o moc déle“. Obsazení koncertu: Gabriela Eibenová – soprán, Lenka Torgersen – 1. housle, Magdalena Malá – 2. housle, Elen Machová – viola, Petr Wagner – viola da gamba, Jan Krejča – teorba a Adam Viktora – varhany, umělecký vedoucí.

Vystupující umělci

Mapa

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Další akce v tomto místě

Instrumentální program z děl kapelníků a koncertních mistrů Dresdner Hofkapelle Praha 1 – Malá Strana, Velkopřevorský palác st 14. 10.  19:30 Instrumentální program z děl kapelníků a koncertních mistrů Dresdner Hofkapelle
J. D. Zelenka: Triové sonáty Praha 1 – Malá Strana, Velkopřevorský palác čt 15. 10.  19:30 J. D. Zelenka: Triové sonáty

© 2020 GoOut


Chci poukaz na kulturu

Předplať si kulturu

Poukazy GoOut uplatníš na jakoukoliv akci v budoucnu.

Chci poukaz na kulturu