Stálá výstava

Brno na Špilberku

Vstupenky na místě
Adresa Špilberk 1, Brno
Štítky Historie
Vstupné 10–120 Kč
Web místa www.spilberk.cz

Historická expozice představující návštěvníkům na tisícovku originálních exponátů, je tematicky rozčleněna na osm okruhů, které přibližují významné momenty historie od první zmínky z roku 1091 až po vznik tzv. Velkého Brna v dubnu 1919.

První tematický okruh je věnován nejstaršímu historickému období Brna. Druhý je zaměřen na život středověkého města, který přibližují výrobky z dílen středověkých hrnčířů, sklářů, kovářů, mečířů a také názorný model tehdejšího Brna. Třetím tématem historické expozice je Brno na přelomu 16. a 17. století, kdy soupeřilo s Olomoucí o postavení hlavního zemského města. V této části je možné zhlédnout unikátní truhlice k ukládání zemských desek, zdobené znaky předních moravských šlechtických rodů, renesanční nábytek, zbraně a kromě dalších exponátů i znaky moravských pánů a rytířů, účastnících se aktivně stavovského povstání a posléze uvězněných na Špilberku. Atraktivním exponátem, který jistě zaujme malé i velké návštěvníky, je náznaková rekonstrukce Židovské brány, která stála ještě na počátku 19. století v ústí dnešní Masarykovy ulice.

Následující tematický okruh představuje Brno v 18. století, kdy si upevnilo postavení hlavního zemského města, odolalo blokádě pruského vojska v roce 1742, a kdy zde bylo v roce 1777 zřízeno biskupství. Život ve městě v 18. století přibližují četné trojrozměrné exponáty, jako například barokní nábytek, předměty domácí potřeby a zbraně používané v 18. století ve válce o dědictví rakouské i ve válce sedmileté. Návštěvníky jistě zaujmou také dobové pohledy na tehdejší Brno, z nichž zejména rozměrné veduty Folperta von Allena a Korompaye umožní porovnání minulé a dnešní situace.

Předposlední osmý okruh zavede návštěvníka do světa techniky a do významného období Brna, kdy město bylo nazýváno díky rozmáhající se průmyslové, zejména textilní výrobě „rakouským Manchesterem“. Modely textilních i pohonných strojů, doprovázené dobovými pohledy na známé brněnské textilky a strojírenské závody, přiblíží, spolu s historickými vzorníky textilních výrobků, onu slavnou kapitolu Brna 19. století, v níž důležité místo zaujímá příjezd prvního vlaku v roce 1839.

Závěrečná část expozice pojednává o společenských, politických a kulturních vztazích ve městě v 19. století až do vzniku Velkého Brna v roce 1919. Bouřlivá období napoleonských válek, revolučního roku 1848, pruské okupace města v roce 1866, ale i bohatou spolkovou činnost českých a německých obyvatel dokumentuje velké množství exponátů od militárií až po ukázku interiéru měšťanské společnosti z přelomu 19. a 20. století. Nemohou zde chybět ani portréty brněnských starostů, brněnský sokolský slet v roce 1914, četná dobová vyobrazení Brna a jeho zákoutí a další unikátní exponáty.

Další akce v tomto místě

Queenie Brno, Hrad Špilberk Brno Queenie
Odloženo: No Name Brno, Hrad Špilberk Brno No Name
Špilberk – od hradu k pevnosti Brno, Hrad Špilberk Brno Stálá Špilberk – od hradu k pevnosti
Vulcanalia Brno, Hrad Špilberk Brno Stálá Vulcanalia

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko