Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna

Vstupenky
Adresa Malinovského náměstí 2, Brno-střed
Web místa www.dum-umeni.cz
Kurátor Jana Vránová

Výstava obrazů Bohuslavy Orešové.

Tvorba Bohuslavy Olešové, autorky obrazů, kreseb, prostorových instalací, site-specific projektů a akcí je mnohostranná a kreativní, ale zároveň kompaktní. Obsahuje několik poloh, které spolu souvisejí a vycházejí z názorově jednotných uměleckých principů. Olešová vytváří cykly, které na sebe volně navazují - reaguje v nich na aktuální podněty, experimentuje, volí přitom vyjadřovací metody, konvenující její představě o vizuální podobě díla. Charakter užitých výtvarných prostředků nemá jen estetický význam, ale naznačuje danosti, kterými je lidský život vymezován a ovlivňován, jímž je nutno se podřizovat a respektovat je. Malbou se snaží pronikat k prapodstatě života a dění, jehož jsme součástí, zabývá se vztahy mezi životem na zemi, energiemi a pozicí člověka v kosmu, člověka jako neopakovatelné individuality s její závislostí na prostoru a času, v němž se nachází. Její tvorba vychází z prolínání názorů a přesvědčení o smyslu a hodnotách lidského života, i z poznatků různých vědních oborů. Lze ji vnímat jako meditaci o pozici člověka v současném světě a vesmíru.

Práce Bohuslavy Olešové obsahují různé významové a obsahové roviny a konotace, jsou výrazem existenciálních principů, její filozofické a literární kontexty naznačují podobenství, související s prožitky a poznáním, i s odrazem podvědomí. Z jejích děl vyzařuje energie, kterou autorka považuje za jeden z prioritních činitelů ovlivňujících lidský život. Barevnost jejích obrazů a kreseb má často nejen výtvarný, ale především symbolický význam.

Pozn. red.: Fotografie výše jsou pouze ilustrační, jedná se o díla z předešlých výstav autorky.

Další akce v tomto místě

Curating online Brno-střed, Vašulka Kitchen Brno Curating online
Ester Krumbachová Brno-střed, Dům umění města Brna Ester Krumbachová
Tanja Boukal Brno-střed, Dům umění města Brna Tanja Boukal
Stále ve hře: Výstava laureátů Ceny Exit Brno-město, Dům pánů z Kunštátu Stále ve hře: Výstava laureátů Ceny Exit

© 2021 GoOut, s.r.o., Česko