Bike Kitchen Praha

Bike Kitchen Praha z.s. je různorodý kolektiv lidí, které spojuje pocit, že v Praze chybí otevřený a inkluzivní prostor pro zájemce a zájemkyně o městskou cyklistiku, který není svázán nutností generovat zisk, ale je založen na myšlence sdílení věcí a předávání znalostí. Lidé si tu mohou naučit, jak si svoje kolo opravit a nedílnou součástí fungování prostoru jsou i komunitní aktivity, jako je společná příprava jídla, přednášky, promítání či diskuze týkající se cyklistiky a cyklodopravy, ale i dalších témat, jako jsou ekologie, udržitelný způsob života a sociální otázky.

Dílna je otevřená v úterý a čtvrtek vždy od 18.00 do min. 20.30.

Aktuální akce

Popis místa

Bike Kitchen Praha z.s. je různorodý kolektiv lidí, které spojuje pocit, že v Praze chybí otevřený a inkluzivní prostor pro zájemce a zájemkyně o městskou cyklistiku, který není svázán nutností generovat zisk, ale je založen na myšlence sdílení věcí a předávání znalostí. Lidé si tu mohou naučit, jak si svoje kolo opravit a nedílnou součástí fungování prostoru jsou i komunitní aktivity, jako je společná příprava jídla, přednášky, promítání či diskuze týkající se cyklistiky a cyklodopravy, ale i dalších témat, jako jsou ekologie, udržitelný způsob života a sociální otázky.

Dílna je otevřená v úterý a čtvrtek vždy od 18.00 do min. 20.30.

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko