Beyond Psychedelics

Beyond Psychedelics je multidiciplinární iniciativa sdružující výzkumníky, specializované experty a profesionály, která produkuje inovativní diskuse ohledně přístupů k psychedelickým látkám a změněným stavům vědomí a jejich významu pro nové tisíciletí za účelem zlepšení kvality duševního zdraví společnosti i jedince. Usiluje o facilitaci komunikace mezi výzkumem a praxí – předávání praktických zkušeností a vědeckých znalostí na globální úrovni i mezioborově; vedoucí k vytvoření nových synergií. Jejich cílem je úspěšná integrace psychedelik a změněných stavů vědomí do společnosti.

Info o Beyond Psychedelics

Beyond Psychedelics je multidiciplinární iniciativa sdružující výzkumníky, specializované experty a profesionály, která produkuje inovativní diskuse ohledně přístupů k psychedelickým látkám a změněným stavům vědomí a jejich významu pro nové tisíciletí za účelem zlepšení kvality duševního zdraví společnosti i jedince. Usiluje o facilitaci komunikace mezi výzkumem a praxí – předávání praktických zkušeností a vědeckých znalostí na globální úrovni i mezioborově; vedoucí k vytvoření nových synergií. Jejich cílem je úspěšná integrace psychedelik a změněných stavů vědomí do společnosti.

Aktuální akce

Nevíme o žádných aktuálních akcích.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko