Bazaar Festival 2022
Bazaar Festival 2022
Bazaar Festival 2022
Bazaar Festival 2022
Bazaar Festival 2022
Bazaar Festival 2022
Bazaar Festival 2022

Bazaar Festival 2022

Místo
Praha – různá místa
Adresa
Štítky
Vstupné
700 Kč
  1. ročníkem Bazaar Festivalu se nese téma „Migrace: Vzdorování hrozbám“, ke kterému organizátoři festivalu říkají: „Zatímco ‚naši‘ ptáci létají na Blízký východ a do Afriky a neustále hledají podmínky, které potřebují k přežití, my se přímo podílíme na rozsáhlých sítích, které v mohutných plavidlech přepravují po proudech oceánů a vzduchu semena, plody a produkty přírody z jedné strany Země na druhou. Ale v dobách problémů, které zažíváme, se lidská migrace stává klíčovou cestou, jak vzdorovat hrozbám a jak se dožít dalšího dne. Jak doufáme, program našeho festivalu ukazuje, že všechny tyto pohyby stojí za zmapování a jejich příběhy za vyprávění: tento rybník není tak klidný, ani tak izolovaný, jak se zdá, a tyto řeky, pole, hory, lesy a obloha zde nekončí. Všechno je propojené. Mnoho lidí na Ukrajině bojuje proti hrozbám masivní vojenské techniky a mnozí dělají těžká rozhodnutí, aby se vzepřeli hrozbám. Opouštějí své domovy v rámci hromadné lidské migrace, o níž doufají, že je jen dočasná. Pojďme tak společně zmapovat křehké choreografie života na svobodě.“

Bazaar Festival je mezinárodní přehlídka progresivních scénických prací divadelních a tanečních inovátorů, kteří mají zdravý odstup od oficiální kultury a nebojí se jít do rizika. Dramaturgie Bazaaru se soustředí na tvůrce nezávislé scény střední a východní Evropy a od roku 2019 i Blízkého východu. Festival je reakcí na dlouhodobé formování početné dynamické skupiny zvědavých diváků vyhledávajících aktuální průkopnické formy jevištní tvorby a otevřený dialog o budoucnosti naší společnosti, a současně na aktuální politickou situaci v daných zemích, která v různé míře vytváří na místní umělce čím dál větší tlak. Praha a Česká republika hraje již tradičně důležitou roli v zastávání svobody projevu nejen českých umělců a i na to Festival Bazaar navazuje. Rozšířením dramaturgie o tvůrce z Blízkého východu navíc Bazaar pomáhá čelit obavám Středoevropanů z tohoto regionu, který má čerstvější zkušenosti s hrůznými fenomény jako je chudoba, migrace, diktatura nebo válka.

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko