Loosovy interiéry Klatovská

Loosovy interiéry Klatovská

Adresa Klatovská, Plzeň
Webové stránka www.adolfloosplzen.cz
Součást instituce Klatovská 19

Byt doktora Josefa Vogla (Klatovská 12)

Byt doktora Vogla navrhl Adolf Loos ve 20. letech 20. století v domě na Klatovské třídě 12. Dům původně patřil rodině Emila Škody. Jeden z bytů později obývala rodina průmyslníka Otto Becka, pro niž Loos navrhl zařízení bytu již v roce 1908. Dcera Klára Becková se později stala Loosovou třetí manželkou. Později získal byt lékař židovského původu Josef Vogl, pro nějž Adolf Loos znovu zařídil celý interiér i s ordinací.

Dům Oskara a Jany Semlerových (Klatovská 110)

Ačkoliv nejslavnějším Loosovým prvkem uplatněným v mnoha jeho interiérech je tzv. Raumplan, v Plzni jej najdeme pouze v interiéru navrženém pro Oskara a Janu Semlerovi Loosovým žákem a spolupracovníkem Heinrichem Kulkou ve vilovém domě na Klatovské třídě 110. Raumplan spočívá v různém rozvrstvení výšek jednotlivých místností. Dům s interiérem nyní spravuje Západočeská galerie v Plzni, která plánuje po jeho zrestaurování zřídit uvnitř dokumentační centrum pro studium architektury 19. a 20. století v plzeňském regionu. Také tento interiér by měl být částečně zpřístupněn veřejnosti.

Byt Hugo Semlera (Klatovská 19)

V rozlehlém bytě podnikatele Huga Semlera v prvním patře jeho domu na Klatovské třídě 19 se do dnešních dní zachovala jídelna, salon a hudební salonek pocházející z období 1931 – 33. Právě hudební salonek je prokazatelně Loosovou prací, další dvě místnosti byly vytvořeny v loosovském stylu. Během druhé světové války byl interiér využíván jako pracovna vojenského velitele města Plzně Georga von Majewskeho, který se zde po kapitulaci v květnu 1945 zastřelil. Po skončení války až do roku 1993 využívala dům včetně interiéru od Adolfa Loose armáda. Dům s interiéry od Adolfa Loose dosud čeká na zrestaurování a je veřejnosti nepřístupný.

Aktuální akce

Podobná místa

Semlerova rezidence
Klatovská 19
Velká synagoga v Plzni
Stará synagoga v Plzni
Katedrála sv. Bartoloměje
Kostel U Ježíška
Brummelův dům
Loosovy interiéry Bendova
Kostel svatého Jana Nepomuckého
Husův Chrám

© 2018 GoOut