Antigona

Adresa Svatopluka Čecha 35a, Královo Pole
Divadelní soubor Divadlo Aldente
Štítky Drama
Web místa www.divadlobarka.cz
Délka 60 min
Režie Jitka Vrbková
Autor Sofokles

Hrají: Eliška Vrbková, Iveta Kocifajová, Šárka Šildová/Zuzana Škopová, Lukáš Suchánek, Lukáš Rieger, Hana Bartoňová, Martin Kříž, Tomáš Král, Jakub Zahálka, Jan Kyncl

Známá klasická antická tragédie nabízí etický problém: je dobré podřídit se nařízením, i když jsou tato nařízení špatná? Dva bratři zemřou ve vzájemném souboji. Jednoho z nich rozkáže vládce Kreon pohřbít se všemi poctami, pohřeb druhého však zakáže. Bratři mají dvě sestry. Isména se rozhodne podřídit se příkazům, zatímco Antigona se jim vzepře a přes zákaz pohřbí i svého druhého bratra. Kreon ji odsoudí k smrti. Antigona kráčí na smrt a Kreon si uvědomí, že jeho příkaz byl proti vůli bohů. Jeho prozření však přichází pozdě: Antigona si sama vzala život a s ní zemřou i další lidé. Nebo ne?

Jednoduchá scéna, hra světel a stínů, bubny, hudba, temno. Specifická divadelní poetika staví na hercích s jinakostí (zejména s Downovým syndromem) a jejich uměleckém dialogu s herci tzv. „bez handicapu“. Interpretace je průsečíkem životních zkušeností a osobního pohledu každého z nich. Skrze tento dialog se snaží vytvářet něco, co bude každého přesahovat. Antigony jsou tři. Kreontové dva. Názorů na katarzi tisíc.

Termíny

Královo Pole, Divadlo Barka Antigona
Královo Pole, Divadlo Barka Antigona
Královo Pole, Divadlo Barka Antigona

Další akce v tomto místě

Káťa a Bajaja Královo Pole, Divadlo Barka Káťa a Bajaja
Káťa a Bajaja Královo Pole, Divadlo Barka Káťa a Bajaja

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko