Anne Frank Memorial

Galerie Anne Frank Memorial se soustředí zejména na mladé umělce, a to především studenty středních a vysokých uměleckých škol. Poskytují možnost prezentace umělcům, kteří doposud neměli mnoho příležitostí se představit v galerijním prostředí a etablovat se v místním kontextu. Tímto pravidlem se však neřídíme striktně a uskutečňujeme i výstavy etablovaných umělců. Z jejich strany však uvítáme experimentální projekty, které budou souviset se specifickou koncepcí galerie.

Na výstavách v této galerii jde vždy o konfrontaci, dialog nebo spolupráci dvou umělců. Ve dvojici vystavují lidé, mezi nimiž existuje nějaký vztah (ať už pracovní, příbuzenský, přátelský, nebo vztah vytvořený kurátorem). Minimální spojení, které mezi umělci vždy nastane je formulace názvu výstavy. Může docházet k názorovým střetům i souladům mezi umělci, jejichž spojení bylo pro účel výstavy uměle vykonstruováno, ke konfrontaci i prolínání jednotlivých uměleckých vyjádření k jednomu tématu. Právě tato dialogičnost, na které je profil galerie postaven, může být zajímavá pro diváka, který tak nečte pouze ucelené sdělení jednoho umělce, ale víceznačné dílo o dvou hlasech.

Aktuální výstavy v galerii

Popis místa

Galerie Anne Frank Memorial se soustředí zejména na mladé umělce, a to především studenty středních a vysokých uměleckých škol. Poskytují možnost prezentace umělcům, kteří doposud neměli mnoho příležitostí se představit v galerijním prostředí a etablovat se v místním kontextu. Tímto pravidlem se však neřídíme striktně a uskutečňujeme i výstavy etablovaných umělců. Z jejich strany však uvítáme experimentální projekty, které budou souviset se specifickou koncepcí galerie.

Na výstavách v této galerii jde vždy o konfrontaci, dialog nebo spolupráci dvou umělců. Ve dvojici vystavují lidé, mezi nimiž existuje nějaký vztah (ať už pracovní, příbuzenský, přátelský, nebo vztah vytvořený kurátorem). Minimální spojení, které mezi umělci vždy nastane je formulace názvu výstavy. Může docházet k názorovým střetům i souladům mezi umělci, jejichž spojení bylo pro účel výstavy uměle vykonstruováno, ke konfrontaci i prolínání jednotlivých uměleckých vyjádření k jednomu tématu. Právě tato dialogičnost, na které je profil galerie postaven, může být zajímavá pro diváka, který tak nečte pouze ucelené sdělení jednoho umělce, ale víceznačné dílo o dvou hlasech.

Galerie

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko