Akadémia umení v Banskej Bystrici

Akadémia umení v Banskej Bystrici je univerzitná vysoká škola, ktorá ako verejnoprávna a samosprávna inštitúcia poskytuje komplexné vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch v študijnom odbore „Umenie“ zahŕňajúcich najmä orientáciu na výtvarné, hudobné, divadelné, filmové oblasti súčasného umenia a vykonáva vlastnú umeleckú, vedeckú a publikačnú činnosť. Podporuje individuálnu kreativitu a kritické myslenie v intenciách kultúrno-ekonomického rozvoja humanitnej spoločnosti.

Adresa
Ulica Jána Kollára 22, Banská Bystrica
Webová stránka

Aktuální akce

Popis místa

Akadémia umení v Banskej Bystrici je univerzitná vysoká škola, ktorá ako verejnoprávna a samosprávna inštitúcia poskytuje komplexné vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch v študijnom odbore „Umenie“ zahŕňajúcich najmä orientáciu na výtvarné, hudobné, divadelné, filmové oblasti súčasného umenia a vykonáva vlastnú umeleckú, vedeckú a publikačnú činnosť. Podporuje individuálnu kreativitu a kritické myslenie v intenciách kultúrno-ekonomického rozvoja humanitnej spoločnosti.

Galerie

Podobná místa

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko