80. znovuzrozeniny LSD
80. znovuzrozeniny LSD
80. znovuzrozeniny LSD
80. znovuzrozeniny LSD
80. znovuzrozeniny LSD
80. znovuzrozeniny LSD
80. znovuzrozeniny LSD

80. znovuzrozeniny LSD

Adresa
Dlouhá 37, Praha
Vstupné
180–480 Kč

LSD letos slaví 80. let od jeho znovuobjevení Albertem Hofmannem. Tato událost je šancí si jej s spřízněnou komunitou společně připomenout.

Program akce:

  • 16:00–17:00 – Komunitní pokec
  • 17:00–18:30 – LSD historky
  • 18:45–19:15 – Novinky z Beyondu
  • 19:30–20:00 – Krájení dortu
  • 20:00–21:00 – Elemental
  • 21:00–22:00 – Jon Roz
  • 22:00–23:00 – Antonie Lecher
  • Cyber Cat

Šestnáctého dubna roku 1943 švýcarský chemik Albert Hofmann znovu syntetizoval LSD na základě, pocitu, že tato látka by přece jen mohla mít nějaký potenciál. Přesto, že před 5 lety byla v experimentech vyhodnocena jako nezajímavá. Tento stejný den prožil historicky první zkušenost s čistým LSD.

Jak se postupně ukazovalo, a důkazem toho jsou i výzkumy minulého století v České republice, LSD je výjimečně silnou psychoaktivní látkou, která za posledních 80 let ovlivnila lidskou společnost tak, jako možná žádná jiná molekula v historii. V dobrém i zlém. Událost pořádáme se záměrem připomenout vliv LSD na jednotlivce a společnost, ve výzkumu a terapii, jakož i každodenních životech.

V rámci akcí nabízených a prezentovaných společností Beyond Psychedelics nejsou podávány žádné ilegální substance, resp. látky, nakládání s nimiž by bylo omezeno či zakázáno obecně závaznými právními předpisy, a pořadatelé nenabádají k užívání takovýchto látek. Akce slouží ke vzdělávání, redukci rizik plynoucích z užití omamných a psychotropních látek a podpoře veřejného zdraví. Nepřebírají zodpovědnost za to, k čemu budou takto nabyté znalosti využity. Tato akce nezakládají právo užít či podat omamnou nebo psychotropní látku sobě nebo druhému nebo vést psychedelické sezení. Tyto akce nenahrazují odbornou psychologickou, psychoterapeutickou či zdravotnickou péči, ani oprávnění k poskytování takovéto péče dle obecně závazných právních předpisů.

Cena na místě 550 Kč.

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko