Stálá výstava

1918–1938: První republika

Vstupenky
Adresa Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Pořadatel
Vstupné 0–220 Kč
Web místa www.ngprague.cz…
Kurátor Anna Pravdová, Lada Hubatová-Vacková

Sbírková expozice 1918–1938: První republika vznikla ke 100. výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou výtvarnou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918–1938. Součástí expozice jsou vedle obrazů a plastik předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských umělců (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen, August Brӧmse, Maxim Kopf, Wenzel Hablik ad.) také díla z proslulé francouzské sbírky (Paul Gauguin, Henri Rousseau, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, ad.), kterou československý stát nakoupil krátce po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

Výstavní projekt má povahu střednědobé sbírkové expozice ve 3. patře Veletržního paláce. Na základě sbírek Národní galerie Praha, doplněné o zápůjčky od jiných institucí či ze soukromých sbírek, představuje bohatou a kosmopolitní tvorbu a umělecký provoz dvacetiletého období nezávislého Československa, mezi lety 1918-1938. Neomezuje se na výtvarná umělecká díla, ale má i mezioborové přesahy formou prezentace dalších kulturních a výtvarných oblastí první republiky (knižní tvorba, design, užitý grafický design,…).

Expozice představuje umění první republiky očima tehdejšího uměnímilovného diváka prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků i dalších kulturních institucí a seznamuje návštěvníky s významnými kulturními centry. V prvé řadě jím je hlavní město, jakožto umělecké centrum s rušnou výstavní aktivitou představující nejen tvorbu domácích tvůrců, ale i těch zahraničních. Dále Brno, Zlín, Bratislava, Košice a Užhorod. Součástí expozice jsou částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v těchto centrech v době první republiky konaly – výstavy Tvrdošíjných, Výstava soudobé kultury v Brně, Poesie 1932 nebo První výstava Surrealistů v ČSR. Expozice se neomezuje výhradně na volnou výtvarnou tvorbu, ale má i mezioborové přesahy – počínaje knižní typografií po užitý design.

V daném časovém a prostorovém rámci projekt představuje významné události na poli výtvarné kultury v době tzv. první republiky, s důrazem na kosmopolitní a mnohonárodnostní charakter jejího území. Tento přístup si klade za cíl nejen představit s historickou věrností bohatství a rozmanitost kultury mladého státu, ale sloužit i jako poučení pro dnešní dobu, kdy neznalost minulosti má mnohdy za následek xenofobní postoje. Expozici provází také bohatý edukativní i odborný doprovodný program.

Termíny

Praha 7, Veletržní palác Stálá 1918–1938: První republika

Proběhlé akce

Praha 7, Veletržní palác 8. 4. 2020 15:30 Herna: Maskuj
Praha 7, Veletržní palác 8. 4. 2020 10:30 Herna: Maskuj
Praha 7, Veletržní palác 7. 4. 2020 15:30 Herna: Maskuj
Praha 7, Veletržní palác 7. 4. 2020 10:30 Herna: Maskuj
Praha 7, Veletržní palác 29. 3. 2020 14:00 Komentovaná prohlídka výstavy 1918–1938: První republika pro pedagogy
Praha 7, Veletržní palác 30. 10. 2019 15:30 Herna: Ve smyslu nesmyslu
Praha 7, Veletržní palác 30. 10. 2019 10:30 Herna: Ve smyslu nesmyslu
Praha 7, Veletržní palác 29. 10. 2019 15:30 Herna: Ve smyslu nesmyslu
Praha 7, Veletržní palác 29. 10. 2019 10:30 Herna: Ve smyslu nesmyslu
Praha 7, Veletržní palác 13. 6. 2019 15:30 Herna: Skály, řeky, hory, lesy
Praha 7, Veletržní palác 13. 6. 2019 10:30 Herna: Skály, řeky, hory, lesy
Praha 7, Veletržní palác 12. 6. 2019 15:30 Herna: Skály, řeky, hory, lesy
Praha 7, Veletržní palác 12. 6. 2019 10:30 Herna: Skály, řeky, hory, lesy
Praha 7, Veletržní palác 17. 4. 2019 18:00 Olga Uhrová: Státní nákup francouzského umění v roce 1923
Praha 7, Veletržní palác 17. 4. 2019 17:00 Komentovaná prohlídka pro pedagogy: Pražská umělecká scéna První republiky
Praha 7, Veletržní palác 3. 4. 2019 17:00 Komentovaná prohlídka pro pedagogy: Prvorepubliková umělecká scéna mimo hlavní město
Praha 7, Veletržní palác 20. 3. 2019 18:00 Komentovaná prohlídka expozice 1918–1938: První republika
Praha 7, Veletržní palác 20. 3. 2019 17:00 Komentovaná prohlídka pro pedagogy Design, užité umění a architektura
Praha 7, Veletržní palác 6. 3. 2019 17:00 Komentovaná prohlídka pro pedagogy Moderní galerie a státní nákup francouzského umění
Praha 7, Veletržní palác 23. 1. 2019 18:00 Surrealismus za První republiky 1918–1938
Praha 7, Veletržní palác 14. 11. 2018 19:00 Komentovaná prohlídka sbírkové expozice 1918–1938: První republika
Praha 7, Veletržní palác 28. 10. 2018 14:00 Rodinná vernisáž sbírkové expozice 1918–1938: První republika
Praha 7, Veletržní palác 28. 10. 2018 13:15 Státní nákup francouzského umění, slovenské umění v rámci Československa, Topičův salon
Praha 7, Veletržní palác 28. 10. 2018 11:15 Moderní galerie, Krasoumná jednota, Mánes

Mapa

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Další akce v tomto místě

Konfrontace meziválečného umění – Košická moderna a Podkarpatská Rus Praha 7, Veletržní palác st 28. 10.  16:30 Konfrontace meziválečného umění – Košická moderna a Podkarpatská Rus
To nejlepší z První republiky Praha 7, Veletržní palác st 28. 10.  15:00 To nejlepší z První republiky
Mikuláš Medek a český informel Praha 7, Veletržní palác st 28. 10.  18:00 Mikuláš Medek a český informel
Komentovaná prohlídka výstavy Nebourat! Podoby brutalismu v Praze Praha 7, Veletržní palác st 4. 11.  18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Nebourat! Podoby brutalismu v Praze

© 2020 GoOut


Chci poukaz na kulturu

Předplať si kulturu

Poukazy GoOut uplatníš na jakoukoliv akci v budoucnu.

Chci poukaz na kulturu